Brněnská radnice: chceme hypermarkety v parcích a parkoviště místo pískovišť

Onderkův magistrát předložil návrh aktualizace územního plánu, který má výrazně změnit život ve městě v dalších letech [1]. Úřad například navrhuje, aby v plochách pro městskou zeleň a lesy mohly vyrůstat i obchody – a to i velkosti hypermarketů. Město vedené ČSSD a ODS chce problém s přemírou aut v centru řešit budováním parkovací míst ve vnitroblocích. Současná pravidla umožňují využívat vnitrobloky pouze pro zeleň a dětská hřiště. A hromadné garáže mají zase vzniknout v podzemí – zejména pod parky na Moravském náměstí a Obilním trhem.
Aktualizace územního plánu má umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center. Velké obchody mají být přípustné skoro ve všech typech ploch – dokonce včetně zeleně a lesů.
NESEHNUTÍ navrhuje sadu oprav, která i po aktualizaci ochrání zeleň a podpoří rozvoj pestré sítě obchodů [2].
Lidé mohou podávat magistrátu připomínky do 22. července. Mohou k tomu využít speciální web NESEHNUTÍ [3], na kterém je možné připomínky jednoduše sepsat a odeslat na podatelnu i do kanceláře primátora Onderky. Aktualizaci se chystá připomínkovat i téměř dvacítka brněnských občanských iniciativ.
„Lidé v Brně by si zasloužilo pestrou síť obchodů, pěkné parky i čistý vzduch. Aktualizace územního plánu však umetá cestu novým hypermarketům a hledá další a další příležitosti pro parkování aut v centru. Ve vnitroblocích se budeme loučit s pískovišti a některé parky v centru budou jen střechami pro hromadné garáže,“ komentuje návrhy radnice Hana Chalupská, koordinátorka aktivit na ochranu životního prostředí z NESEHNUTÍ.
„Podáváme sadu propracovaných návrhů, které – pokud je radnice zapracuje – zastaví válcování malých obchodů hypermarkety, ochrání zeleň a přispějí k vyčištění vzduchu. Spolu s občanskými iniciativami usilujeme také o to, aby územní plán nebyl měněn z důvodu komerčních zájmů a tlaků,“ doplňuje Jiří Koželouh, expert na územní plánování z NESEHNUTÍ.

Kontakt:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Hana Chalupská, telefon 731 181 990, email hana@nesehnuti.cz

Poznámky pod čarou:
[1] Aktualizace Územního plánu města Brna: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013/
[2] www.obcanskeoko.cz/files/2013/07/Pripominky_aktualizace_NESEHNUTI.doc
[3] Web pro odesílání připomínek: http://www.obcanskeoko.cz/aktuality/pripominkujeme-aktualizaci-uzemniho-planu-brna/

Zobrazeno 1x

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × one =