NESEHNUTÍ zveřejňuje mapu zelených ploch, které možná z centra zmizí. Zastupitelé a zastupitelky rozhodnou již zítra

Finální návrh Aktualizace čítající deset tisíc stran je znám od minulého úterka. Magistrát drtivou většinu připomínek veřejnosti zamítl. Proto NESEHNUTÍ a brněnské občanské iniciativy spustily praktický web http://www.mamlepsiplany.cz, z něhož již několik stovek lidí poslalo zastupitelům a zastupitelkám svůj názor na předložené změny.

Zítřejší zastupitelstvo bude i přímo na místě ostře sledovanou událostí, stejně jako celá Aktualizace Územního plánu města Brna. Zastupitelé a zastupitelky totiž rozhodnou, zda schválením změn omezí zeleň na veřejných prostranstvích, v parcích i ve vnitroblocích a zelenou naopak dají další expanzi hypermarketů. Ale také jestli dají volný průběh legalizaci černých staveb a posvětí účelové převádění nestavebních pozemků na stavební.

Například mezi Komínem a Žabovřeskami mění Aktualizace zahrádky – které předtím skoupila developerská firma – ve stavební parcely [1]. Pokoutně postavený Bauhaus v Ivanovicích není v souladu s územním plánem, ale Aktualizace jej potichu legalizuje [2].

„Lidé by měli mít možnost být při rozhodnutí o tak zásadní záležitosti pro Brno. Považujeme za samozřejmé, že zastupitelé a zastupitelky zařadí projednání územního plánu hned na začátek jednání, tedy v 9 hodin,“ upozorňuje Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.

Více informací:

Hana Chalupská, NESEHNUTÍ, telefon 731 181 990, email: hana.chalupska@nesehnuti.cz


Zástupci a zástupkyně občanských iniciativ, které budou zítra na zasedání zastupitelstva:

Ivan Konečný, Pěkný jih, konecny@peknyjih.cz, 604222593,

Hana Kašpaříková, Čisté Tuřany, cisteturany@email.cz, 776388308

Karla Hoffmanová, Majdalenky, karla.hofmannova@seznam.cz, 606429958

Michal Závodský, Masarykova čtvrť, judr.zavodsky@gmail.com, 777628347

Pavla Dumbrovská, Líšeň, pavla@divadlolisen.cz, 602734447

Luboš Raus, Horní náměstí, lraus@tenza.cz, 776 333 753


Poznámky pod čarou:

[1] Jedná se o pozemky zahrádek v lokalitě Kozí hora mezi Komínem a Žabovřeskami. Aktuální územní plán je označuje jako zemědělský půdní fond – zahrádky. Ale dle Aktualizace se mají změnit na stavební pozemky pro bydlení (viz mapový list 23 Hlavního výkresu – Plánu využití území). Většinu pozemků přitom vlastní developerská firma Avrioinvest.

[2] Bauhaus nyní stojí na ploše SV (výroba), kde může být výjimečně i obchod, a to do maximální velikosti 10 000 m2 prodejní plochy. Jak odhalil nedávno průzkum zadaný městem, Bauhaus má prodejní plochu 14 000 m2. Postaven byl totiž v rozporu se stavebním zákonem na tzv. certifikát. Navrhovaná úprava mění plochu SV na CX/OO, kde jsou přípustné obchody bez limitu prodejní plochy.

Zobrazeno 33x

Lidé vyjádřili své obavy z chystaných změn brněnského územního plánu

Přestože vedení města Brna přiliš neinformovalo veřejnost o konání veřejného projednávání chystaných velkých změn v územním plánu, zúčastnilo se akce přes 300 zájemců a zájemkyň o rozvoj města. Akce se zúčastnili i představitelé a představitelky občanských iniciativ, kteří informovali příchozí o právu občanů připomínkovat územní plán a podpořit také námitky k územnímu plánu zástupců veřejnosti vzniklých na základě stavebního zákona.

V úvodní prezentaci uvedl zpracovatel návrhu aktualizace územního plánu, že cílem změn je snížit znečištění a automobilovou dopravu. Odkazoval se na příklad Vídně, kde je regulována výstavba nákupních center, které automobilovou dopravu a znečištění zvyšují. Aktualizace územního plánu však ve skutečnosti má umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center, které už nyní dělají problémy v dopravě, obtěžují provozem v blízkosti obytných domů a snižují dostupnost nakupování. Supermarkety mají být povolené skoro ve všech typech ploch – včetně zeleně a lesů [1].

„Zpracovatelé aktualizace územního plánu deklarují, že se inspirují například Vídní a chtějí snížit znečištění a automobilový provoz. Pokud to myslí vážně, budou muset svůj návhr významně změnit. Současný návrh má totiž umožnit rozsáhlou výstavbu nákupních center, rušení zelených ploch a zatahování aut do centra. To je přesně opačný postup než ve Vídni,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Radnice se také ruší významné zelené plochy: alej na třídě Kpt. Jaroše, platany kolem Červeného kostela, zeleň na Žerotínově náměstí, květinové záhony před Mahenovým divadlem, zeleň na Vaňkově náměstí či podél ulic Barvičova a Lerchova, aniž by pro to měla oporu v zákoně [2]. Ve vnitroblocích mají být hřiště a stromy nahrazovány parkovišti.

Lidé mohou upravený návrh „Aktualizace Územního plánu města Brna“ připomínkovat ještě týden (do 11. února). Mohou využít praktický web http://www.mampripominky.cz, který zřídilo NESEHNUTÍ spolu s občanskými iniciativami, aby obsah aktualizace zpřístupnily veřejnosti a umožnily každému najít změny v jeho okolí nebo v celém městě. Připomínky je možné podat i písemně na podatelnu magistrátu (Malinovského nám. 3) nebo poslat doporučeně poštou.


Kontakty:

Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz

Hana Chalupská, telefon 731 181 990, email hana.chalupska@nesehnuti.cz


Poznámky pod čarou:

[1] Aktualizace ploch zeleně (Z) je popsána v závěrečné části dokumentu – na str.  278 (dle číslování stran v Adobe Reader, zobrazené číslování stran v dokumentu je zmatečné): http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navr/Textova_cast_ODUVODNEN_u.pdf

Text uvádí, že:

Podmíněně přípustné využití:

– občanské vybavení komerční CO

– dopravní infrastruktura DA

za podmínky:

– je doplňkem hlavního účelu využití

– minimalizuje plošný a prostorový střet s pozemky vzrostlé zeleně a negativní

vliv na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití

– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití


Funkce CO znamená (str. 258): pozemky, stavby a zařízení pro obchodní činnost a služby do 5 000 m2 prodejní plochy nebo do 10 000 m2 s uspořádáním obchodní galerie, dále pro administrativu a služby do 20 000 m2 HPP, ubytování, stravování a další služby


Rozsah obchodů v zeleni a lesích není nijak závazně omezen oproti jiným plochám. Pokud tedy developer koupí zelenou plochu může se přít – a pravděpodobně úspěšně – s městem o vydání územního rozhodnutí, které podstatnou část plochy změní v supermarket.


Text k zeleni (Z) ani lesům (L) neuvádí občanské vybavení (funkce O) ani sport (funkce CS).

[2]  Radnice se odvolává na stavební zákon, který ovšem nic takového nepřikazuje. Pouze jedna z prováděcích vyhlášek (501/2006 Sb.) k zákonu říká, že v územních plánech se „zpravidla“ a „s přihlédnutím k účelu“ vymezují plochy od 2 000 metrů čtverečních. Ale například zelené plochy kolem Červeného kostela, na Vaňkově náměstí nebo třídě Kpt. Jaroše mají dle magistrátního seznamu nejvýznamnější zeleně více než  2 000 m2: http://www2.brno.cz/main/dokumenty/vyhlasky//prilohy/155715571507-OZP-P.rtf

Zobrazeno 2x

Průzkum brněnského maloobchodu odhalil podvod Bauhausu v Ivanovicích

Průzkum maloobchodní sítě, který provedli výzkumníci z Masarykovy univerzity  také ukázal, že za deset let zmizelo 850 obchodů a lidé v 16 z 29 městských částí nemají dostatek prodejen [1]. Přesto radnice tlačí aktualizaci územního plánu, která má umožnit rozsáhlou expanzi marketů. A veřejnosti to tají.
Aktuální průzkum zjistil, že třetina prodejní plochy je v Brně koncentrována do hypermarketů. Již dřívější průzkum zjistil, že lidé to mají do obchodu dál než dříve. Třetina lidí musí chodit do obchodu více než půl kilometru. Svoji „prodejnu na rohu“ (vzdálenou méně než 200 metrů od domu) má už pouze 19 % obyvatel a obyvatelek Brna [3].
Auta s návštěvníky a návštěvnicemi nákupních center Avion Shopping Park a Olympia představují 40 % osobní automobilové dopravy na úseku dálnice D2 mezi těmito dvěma centry. Zatížená dálnice však byla státem postavena jako spojení Brna a Bratislavy.
Většina Brňanů a Brňanek už další nákupní centrum či jinou velkou prodejnu nechce – a to bez ohledu na to, jestli poblíž některé z nich žijí, či ne. 41 % obyvatel města Brna chybí pouze menší specializovaná prodejna, menší samoobsluha či večerka [4].
Za této situace prosazuje radnice uvolnění – už tak velmi volných – pravidel pro expanzi nákupních center. V textu aktualizace se dočteme, že supermarkety a hypermarkety mají být – kromě ploch určených pro velké obchody – povoleny také v plochách bydlení, výroby, sportu, rekreace, dopravy a pohřebnictví. A dále dokonce v plochách zeleně a lesů.
NESEHNUTÍ a brněnské občanské iniciativy včera spustily praktický web http://www.mampripominky.cz, z něhož mohou lidé do 11. února odesílat připomínky k aktualizaci územnímu plánu. Brněnská občanská společnost supluje magistrát, který lidem předložil nesrozumitelné podklady se zásadními změnami pro jejich život.
„Průzkum mimoděk odhalil podvod Bauhausu s prodejní plochou. Územní plán i územní rozhodnutí umožňuje jen 10 000 metrů čtverečních prodejní plochy. Ale Bauhaus ji drasticky překročil. Je tedy opravdu – jak jsme od začátku upozorňovali – v rozporu s územním plánem i povolením. Magistrát, který celý podvod odmítal vidět, se chytil do pasti,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
„Výzkumníci z Masarykovy univerzity popsali, jak v Brně ubývá obchodů. Přestože radnice ví, že důvodem je expanze nákupních center, prosazuje její masivní pokračování a veřejnosti to navíc tají,“ doplňuje Jiří Koželouh.

Kontakty:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz

Poznámky pod čarou:
[1] Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2013: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Maloobchodni_sit/Maloobchod_2013/maloobchod2013_zprava.pdf
Bauhaus Ivanovice (ulice Řečkovická) je na str. 25 (kapitola 3.2., Tab. 8)
[2] Příloha v .gif (strana 9 a 10 z územního rozhodnutí na stavbu). Bod 33 na straně 9 uvádí, že prodejní plocha bude maximálně 10 000 m2. A dále zamítnutí námitky 2 o.s. Klidné Ivanovice a námitky 3 nevládní organizace NESEHNUTÍ.
[3] Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2009: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/pruzkum-maloobchodni-site-na-uzemi-mesta-brna/pruzkum-maloobchodu/
[4] Spotřební chování obyvatelstva v Brně. Výzkumné centrum regionálního rozvoje Masarykovy univerzity v Brně, říjen 2004. http://hyper.cz/soubory/spotrebitele_Brno.pdf

Příloha: Územní rozhodnutí na Bauhaus-Ivanovice

 

Zobrazeno 7x

NESEHNUTÍ a občanské iniciativy suplují brněnský magistrát a umožňují veřejnosti mluvit do územního plánu

Aktuální průzkum ukázal, že v Brně zavřelo 850 menších obchodů a 16 z 29 městských částí nemá dostatek prodejen [1]. Přesto má aktualizace územního plánu umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center. Pokud nejsou jasně stanovena pravidla, stavební úřady v městských částech nedokáží ochránit veřejný zájem proti developerům. Obří ivanovický Bauhaus stojí v ploše pro nerušící výrobu a služby a třeba bystrcký supermarket Penny v ploše čistého bydlení. Příčinou byla vždy tzv. „podmíněná přípustnost“ supermarketů v těchto plochách. Nyní chce radnice stejný dovětek doplnit do dalších ploch – včetně zeleně a lesů [2].
„Aktualizace územního plánu připravuje podmínky pro další výstavbu supermarketů. Radnice to však schovává do nepřehledné změti úprav v zásadním textu vyhlášky a místo toho se chlubí rekreačními parky, které jsou v textu nezávazně zmíněny,“ komentuje návrh Jiří Koželouh, expert na územní plánování z NESEHNUTÍ.
„Samotný magistrát přiznává, že pozemky přeměněné na stavební parcely nikdo zpět na zeleň nevrátí, protože by obec musela vlastníkům pozemků vyplatit náhradu újmy,“ dodává Hana Kašpaříková, jednatelka Občanského sdružení Čisté Tuřany.
„Město jde na ruku developerům. Například na náměstí Míru v Masarykově čtvrti stále umožňuje objemnou zástavbu, byť s ní nesouhlasily stovky obyvatel. Nelíbí se nám ani navrhovaný rozsah zastavění Žlutého kopce nad Mendlovým náměstím, kde bychom radši převahu parkové zeleně,“ hodnotí dopady Michal Závodský z Občanského sdružení Masarykova čtvrť.
„Na Horním náměstí v Bystrci byla zastupitelstvem i veřejností odmítnuta stavba supermarketu. Ale aktualizace na náměstí záměr vrací a v ještě větším rozsahu,“ upozorňuje Luboš Raus z Občanského sdružení Horní náměstí.
NESEHNUTÍ umožnilo lidem připomínkovat územní plán již v minulosti. A výsledky se dostavily. Radnice na základě připomínek místních, městské části Brno-Ivanovice a NESEHNUTÍ vypustila navrženou plochu pro nový hypermarket vedle kontroverzního Bauhausu. Lidé mohou upravený návrh „Aktualizace Územního plánu města Brna“ [3] připomínkovat do 11. února. Týden před tím (4. února v 17h) bude v jednacím sále Zastupitelstva města Brna na Nové radnici veřejné projednání.

Kontakty:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Hana Kašpaříková, tel. 776 388 308, cisteturany@email.cz
Michal Závodský, telefon 777 628 347,  osmc@email.cz
Luboš Raus, telefon 776 333 753, Lraus@tenza.cz

Poznámky pod čarou:
[1] Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2013: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/pruzkum-maloobchodni-site-2013/
[2] Aktualizace ploch zeleně (Z) je popsána v závěrečné části dokumentu – na str.  278 (dle číslování stran v Adobe Reader, zobrazené číslování stran v dokumentu je zmatečné): http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navrh/Textova_cast_ODUVODNEN_u.pdf

Text uvádí, že:
Podmíněně přípustné využití:
– občanské vybavení komerční CO
– dopravní infrastruktura DA
za podmínky:
– je doplňkem hlavního účelu využití
– minimalizuje plošný a prostorový střet s pozemky vzrostlé zeleně a negativní
vliv na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití
– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití

Funkce CO znamená (str. 258): pozemky, stavby a zařízení pro obchodní činnost a služby do 5 000 m2 prodejní plochy nebo do 10 000 m2 s uspořádáním obchodní galerie, dále pro administrativu a služby do 20 000 m2 HPP, ubytování, stravování a další služby

Rozsah obchodů v zeleni a lesích není nijak závazně omezen oproti jiným plochám. Pokud tedy developer koupí zelenou plochu může se přít – a pravděpodobně úspěšně – s městem o vydání územního rozhodnutí, které podstatnou část plochy změní v supermarket.

Text k zeleni (Z) ani lesům (L) neuvádí občanské vybavení (funkce O) ani sport (funkce CS).
[3] Upravený návrh změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navrh/Verejna_vyhlaska_Aktualizace_UPmB_18_12_2013.pdf

 

Zobrazeno 3x

Rekreační parky? Brněnská radnice chce ve skutečnosti do zeleně pustit supermarkety

Aktualizace územního plánu má umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center, které už nyní dělají problémy v dopravě, obtěžují provozem v blízkosti obytných domů a snižují dostupnost nakupování. Supermarkety mají být povolené skoro ve všech typech ploch – včetně zeleně a lesů. Radnice avizuje vznik rekreačních parků, ale text aktualizace tomu vůbec neodpovídá [1].
„Aktualizace územního plánu umetá cestu novým supermarketům a to i do zeleně a lesů. Návrh závazné vyhlášky se vůbec neshoduje s magistrátním PR o rekreačních parcích. O hřištích a lavičkách se vyhláška vůbec nezmiňuje, zato v zeleni a lesích povoluje nesmyslně obchody,“ komentuje návrh Jiří Koželouh, expert na územní plánování z NESEHNUTÍ.
V jiných případech radnice na veřejný zájem reagovala po prvním kole projednání (proběhlo v roce 2013) kladně. Na základě připomínek místních, ivanovické radnice a NESEHNUTÍ vypadla z návrhu plocha pro nový hypermarket vedle kontroverzního Bauhausu.
„Občané a občanky v Brně-Ivanovicích opět dali jasně najevo, že nechtějí další nesmyslnou výstavbu hypermarketů na okraji města. Magistrát by ale měl záměr smést ze stolu úplně,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Současný územní plán umožňuje využívat vnitrobloky pouze pro zeleň a dětská hřiště. Město zde chce povolit budování parkovacích míst. Magistrát však zatím nepovolí podzemní garáže pod parky na Moravském náměstí a Obilním trhu. Proti garážím bylo ministerstvo kultury. NESEHNUTÍ upozornilo, že by přitáhly další auta do centra města. Místo nich prosazuje budování odstavných parkovišť, která uleví přecpaným ulicím a pomohou vyčistit vzduch.
Lidé mohou upravený návrh „Aktualizace Územního plánu města Brna“ [2] připomínkovat do 11. února. Týden před tím (4. února v 17h) bude v jednacím sále Zastupitelstva města Brna na Nové radnici veřejné projednání.

Kontakt:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz

Poznámky pod čarou:
[1] Aktualizace ploch zeleně (Z) je popsána v závěrečné části dokumentu – na str.  278 (dle číslování stran v Adobe Reader, zobrazené číslování stran v dokumentu je zmatečné): http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navrh/Textova_cast_ODUVODNEN_u.pdf

Text uvádí, že:
Podmíněně přípustné využití:
– občanské vybavení komerční CO
– dopravní infrastruktura DA
za podmínky:
– je doplňkem hlavního účelu využití
– minimalizuje plošný a prostorový střet s pozemky vzrostlé zeleně a negativní
vliv na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití
– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití

Funkce CO znamená (str. 258): pozemky, stavby a zařízení pro obchodní činnost a služby do 5 000 m2 prodejní plochy nebo do 10 000 m2 s uspořádáním obchodní galerie, dále pro administrativu a služby do 20 000 m2 HPP, ubytování, stravování a další služby

Rozsah obchodů v zeleni a lesích není nijak závazně omezen oproti jiným plochám. Pokud tedy developer koupí zelenou plochu může se přít – a pravděpodobně úspěšně – s městem o vydání územního rozhodnutí, které podstatnou část plochy změní v supermarket.

Text k zeleni (Z) ani lesům (L) neuvádí občanské vybavení (funkce O) ani sport (funkce CS).

[2] Upravený návrh změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navrh/Verejna_vyhlaska_Aktualizace_UPmB_18_12_2013.pdf

 

Zobrazeno 5x

Brněnská radnice: chceme hypermarkety v parcích a parkoviště místo pískovišť

Onderkův magistrát předložil návrh aktualizace územního plánu, který má výrazně změnit život ve městě v dalších letech [1]. Úřad například navrhuje, aby v plochách pro městskou zeleň a lesy mohly vyrůstat i obchody – a to i velkosti hypermarketů. Město vedené ČSSD a ODS chce problém s přemírou aut v centru řešit budováním parkovací míst ve vnitroblocích. Současná pravidla umožňují využívat vnitrobloky pouze pro zeleň a dětská hřiště. A hromadné garáže mají zase vzniknout v podzemí – zejména pod parky na Moravském náměstí a Obilním trhem.
Aktualizace územního plánu má umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center. Velké obchody mají být přípustné skoro ve všech typech ploch – dokonce včetně zeleně a lesů.
NESEHNUTÍ navrhuje sadu oprav, která i po aktualizaci ochrání zeleň a podpoří rozvoj pestré sítě obchodů [2].
Lidé mohou podávat magistrátu připomínky do 22. července. Mohou k tomu využít speciální web NESEHNUTÍ [3], na kterém je možné připomínky jednoduše sepsat a odeslat na podatelnu i do kanceláře primátora Onderky. Aktualizaci se chystá připomínkovat i téměř dvacítka brněnských občanských iniciativ.
„Lidé v Brně by si zasloužilo pestrou síť obchodů, pěkné parky i čistý vzduch. Aktualizace územního plánu však umetá cestu novým hypermarketům a hledá další a další příležitosti pro parkování aut v centru. Ve vnitroblocích se budeme loučit s pískovišti a některé parky v centru budou jen střechami pro hromadné garáže,“ komentuje návrhy radnice Hana Chalupská, koordinátorka aktivit na ochranu životního prostředí z NESEHNUTÍ.
„Podáváme sadu propracovaných návrhů, které – pokud je radnice zapracuje – zastaví válcování malých obchodů hypermarkety, ochrání zeleň a přispějí k vyčištění vzduchu. Spolu s občanskými iniciativami usilujeme také o to, aby územní plán nebyl měněn z důvodu komerčních zájmů a tlaků,“ doplňuje Jiří Koželouh, expert na územní plánování z NESEHNUTÍ.

Kontakt:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Hana Chalupská, telefon 731 181 990, email hana@nesehnuti.cz

Poznámky pod čarou:
[1] Aktualizace Územního plánu města Brna: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013/
[2] www.obcanskeoko.cz/files/2013/07/Pripominky_aktualizace_NESEHNUTI.doc
[3] Web pro odesílání připomínek: http://www.obcanskeoko.cz/aktuality/pripominkujeme-aktualizaci-uzemniho-planu-brna/

Zobrazeno 1x

Bauhaus uspořádal demonstraci v Brně-Ivanovicích – reakce NESEHNUTÍ

Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ k tomu říká:
Samozřejmě, i my si přejeme, aby soud rozhodl. Zaměstnanci a zaměstnankyně, stejně jako sousedé a sousedky, by se měli dozvědět, jestli certifikát na výstavbu Bauhausu v Ivanovicích je výsledek zneužití institutu autorizovaného inspektora – jak se domnívá úřad ombudsmana.
Není však přípustné vyvíjet na soud nátlak a vyzývat k takovému nátlaku politiky a političky. Soud nezavinil situaci propouštěných pracovníků a pracovnic. Byl to Bauhaus kdo – přes četná upozornění na nezákonnost certifikátu – najímal pracovníky a pracovnice. A pokud takový pochybný certifikát koupil, je to jeho chyba. Nemůže si jako štít brát zaměstnance a zaměstnankyně. Těm by Bauhaus neměl vyhrožovat propouštěním, ale naopak by je měl odškodnit,“ doplňuje Koželouh.
Pokud soud certifikát zruší a Bauhaus bude žádat o stavební povolení, budou se lidé v Ivanovicích moci domáhat například omezení světelného znečištění nebo hluku. Tedy to co mohli prosazovat před začátkem stavby. Kdyby ovšem autorizovaný inspektor postupoval v souladu se zákonem,“ vysvětluje smysl soudního řízení Koželouh.

Hobbymarket Bauhaus v Brně-Ivanovicích byl postaven na základě certifikátu autorizovaného inspektora Teigisera, který je nechvalně známý zneužíváním svého postavení. Ministerstvo pro místní rozvoj jen za porušování zákona vyšetřovalo – dle reportáže ČT – už dokonce zahájilo správní řízení, které ho může zbavit autorizace. Na zneužití institutu autorizované inspektora v případě ivanovického Bauhausu upozornil i ombudsman, v jeho nálezu se píše: „Typickým příkladem praktických dopadů nedostatečné právní úpravy a zneužití institutu autorizovaného inspektora může být případ Obchodního centra Hobby Market Brno-Ivanovice (Bauhaus).“

Důvody propuštění pracovníků a pracovnic ze strany Bahausu nejsou zcela jasné. Navíc docházelo k náboru lidí i přes četná varování o nezákonnosti certifikátu. I proto bude Státní úřad inspekce práce na podnět NESEHNUTÍ provádět kontrolu ve firmě Bauhaus.

Více informací:
www.obcanskeoko.cz

Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ), jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, 723 559 495

Zobrazeno 5x

Reakce NESEHNUTÍ – „Jsme obětí špatných zákonů,“ řekl jednatel Bauhausu v MfD (30. 7. 2012, příloha Brno)

V roce 2006 provedli studenti Fakulty sociálních studií (pod garancí vedoucího Katedry environmentálních studií) průzkum. O konání průzkumu byli lidé žijící v Brně – Ivanovicích informování prostřednictvím obecního zpravodaje Ivanovické ohlasy (viz str. 3. zpravodaje). Získali odpovědi od vypovídajícího vzorku kolem 50 % obyvatel a výsledek byl, že 72,6 % lidí je proti výstavbě hobbymarketu. Průzkum byl vypracován z iniciativy tehdejší starostky Evy Slavíkové (nestr.), která chtěla znát názor občanů, který jí sloužil jako podklad pro vyjadřování obce ke stavbě Bauhausu v povolovacích řízeních (viz článek z obecního zpravodaje a otevřený dopis starostky firmě Bauhaus). Závěrečná zpráva průzkumu: http://www.klidneivanovice.com/pdf/zaverecna_zprava__6_3.pdf
NESEHNUTÍ od počátku hájilo postoj občanů a občanek, dál hájí práva sousedů a sousedek vyjadřovat se k stavbě. Právními kroky usilujeme o dodržování stavebního zákona a Územního plánu města Brna.“ vysvětluje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Celým rozhovorem s jednatelem Bauhausu se táhne tvrzení, že Bauhaus, je jen obětí špatných zákonů.
Zákon jednoznačně ukládá, že inspektor musí oslovit všechny, kdo by byli účastníky klasického stavebního řízení, tedy i majitele dotčených okolních nemovitostí. „Inspektor Teigiser nikoho neoslovil a certifikát vystavil. Pokud takový – bezcenný – certifikát Bauhaus koupil, tak je to buď fatální chyba, nebo podíl na porušení zákona. Pokud si motorista koupí auto s vadným technickým průkazem, také nemůže chtít po policii, aby ho nechala jezdit,“ přibližuje Koželouh.
Na stavbu prodejny Bauhausu v Ivanovicích bylo z počátku zahájeno klasické stavební řízení. Když ale investorovi asi došlo, že vzhledem k nezákonnosti jeho záměru je malá šance stavbu takto prosadit, rozhodl se ji zrealizovat prostřednictvím autorizovaného inspektora. Vybral si Milana Teigisera jehož porušování zákonů při vydávání certifikátů konstatoval jak úřad ombudsmana tak ministerstvo pro místní rozvoj. Investor se pokusil využít mezeru v zákoně k prosazení nezákonného projektu. Nyní je překvapen, když jeho počínání prozatím vystavil stopku správní soud. Investor tedy není obětí zákona, obětí snahy investora zákon obejít se ale stali ivanovičtí občané i zaměstnanci Bauhausu“ komentuje vývoj případu Milan Štefanec. „Jedinou obranou proti počínání investora a jím najatého autorizovaného inspektora byl soud. A ten zakročil. Kdyby se tak stalo v době, kdy stavba ještě neměla ani základy, bylo by to samozřejmě lepší a účinnější.“ doplňuje Štefanec.
Stavbu jako investor realizovala firma, kterou Bauhaus vlastní ze sta procent a jednatelé jsou zástupci firmy Bauhausu. Takže tvrzení jednatele Bauhausu, že nenesou za způsob, jakým byl prosazován jejich záměr odpovědnost, nefunguje,“ uzavírá Koželouh.

Více informací:
Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ (jiri.kozelouh@nesehnuti.cz) – 723 559 495
Milan Štefanec (milan.stefanec@nesehnuti.cz) – 605 239 579
Eva Slavíková, 739 411 325
mluvčí sdružení Klidné Ivanovice (info@klidneivanovice.com) – 777 794 801

Zobrazeno 5x

Ivanovičtí i NESEHNUTÍ se postavili za zaměstnance a zaměstnankyně Bauhausu

 

Nevládní organizace NESEHNUTÍ učinila sérií právních kroků na obranu práv zaměstnanců a zaměstnankyň firmy Bauhaus. Firma pracovníka a pracovnice – podle svých vyjádření – propouští, neboť stále neotevřela svoji prodejnu v Brně-Ivanovicích. Organizace podává trestní oznámení na neznámého pachatele, který podvedl zaměstnance a zaměstnankyně a při náboru jim zatajil, že jejich pracoviště je vybudováno v rozporu se zákony a nemůže spustit provoz. Ze stejného důvodu podává i podnět Státnímu úřadu inspekce práce a obrací se na odbory.
Aktivity Bauhausu již několik let ohrožují životní prostředí lidí v Ivanovicích. Nyní začal postup firmy dopadat na samotné zaměstnance a zaměstnankyně,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Chápu rozhořčení lidí, kterým teď Bauhaus hrozí propouštěním. Je to právě tato firma, která svým pracovníkům a pracovnicím zatajovala problémy a nezákonnosti spojené s jejich stavbou v Ivanovicích a která nyní na ně přenáší následky svého počínání“, doplňuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Jako jeden z důkazů pro skutečnost, že firma zatajovala informace zájemcům o zaměstnání, uvádí nahrávku rozhovoru zájemce o zaměstnání s personální pracovnicí společnosti Bauhaus. Nahrávka k poslechu ZDE.
Stavbu provázely – kromě pokoutně vydaného certifikátu – i další nezákonnosti: od nedodržení územního plánu, přes navezení zboží do nezkolaudované budovy až po nelegální vztyčení osvětlení budovy i parkoviště.
Na porušování předpisů – včetně pokoutně vydaného certifikátu – poukazujeme již několik let a opakovaně vyzýváme k nápravě. Bauhaus moc dobře věděl, jaká je situace, a svým zaměstnancům to měl sdělit, když je přijímal pro práci v nezkolaudované budově zatížené předběžným opatřením soudu,“ připojuje se za sdružení ivanovických občanů a občanek Klidné Ivanovice Petra Šterbáková-Täuberová.
Proti záměru výstavby se postavilo 73 % dotázaných ivanovických občanů a občanek v sociologickém průzkumu, který provedla Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Více informací:
Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ (jiri.kozelouh@nesehnuti.cz) – 723 559 495
Milan Štefanec (milan.stefanec@nesehnuti.cz) – 605 239 579
mluvčí sdružení Klidné Ivanovice (info@klidneivanovice.com) – 777 794 801

Zobrazeno 1x

Soud znovu potvrdil, že životní prostředí má přednost před zájmy Bauhausu

Současná situace Bauhausu v Brně-Ivanovicích je výsledkem postupu firmy, který od začátku provázely nezákonnosti: od nedodržení územního plánu, přes navezení zboží do nezkolaudované budovy až po nelegální vztyčení osvětlení budovy i parkoviště. Proti porušování předpisů zde vystoupili místní lidé, část zastupitelstva i nevládní organizace NESEHNUTÍ.
Bauhaus však najal autorizovaného inspektora Milana Teigisera, který potajmu vystavil certifikát. Aby se vyhnul námitkám, neoslovil sousedy a sousedky – a tím hrubě porušil stavební zákon. Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli chybnému zákonu nedokázalo zajistit zrušení certifikátu. O přezkoumání se postarali až místní občané a občanky a NESEHNUTÍ, jenž inspektora zažalovali. Soud uznal, že certifikát je podezřelý a uvalil na něj předběžné opatření. Zakázal tak otevření prodejny, kterou Bauhaus mezitím nechal na rychlo dostavět.
„Předběžné opatření chrání práva sousedů a sousedek Bauhausu. Soud jím reagoval na podezřelé okolnosti vydání certifikátu. Nyní potřebuje čas na jeho důkladné přezkoumání. Do té doby musejí být lidé chráněni před zhoršením životního prostředí hlukem a znečištěním vzduchu. Ale také intenzivním osvětlením, mimochodem načerno vztyčeným,“ komentuje trvání předběžného opatření soudu Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Protiprávní počínání Bauhausu a autorizovaného inspektora je umožněno i kvůli chybnému stavebnímu zákonu. Neukládá žádné sankce a nespecifikuje práva sousedů či pravomoci úřadů bránit se proti inspektorům porušujícím zákon. To se však brzy změní.
„Poslanecká sněmovna přijala v pátek novelu stavebního zákona, která chyby odstraňuje a místo pokoutného vydávání nastavuje transparentní a zároveň rychlý proces schvalování certifikátů. Vláda předložila novelu po naléhání občanů, občanek a českých ekologických organizací na jejichž stranu se postavil ombudsman,“ doplňuje Jiří Koželouh.
Poslankyně a poslanci v pátek změny schválili a zákon tak putuje do Senátu. Pokud jej Senát nevrátí, nezákonné praktiky inspektorů skončí.

Více informací:
Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ (jiri.kozelouh@nesehnuti.cz) – 723 559 495
mluvčí sdružení Klidné Ivanovice (info@klidneivanovice.com) – 777 794 801

Zobrazeno 6x