Soud: životní prostředí je důležitější než zájmy Bauhausu

Bauhaus však najal autorizovaného inspektora Milana Teigisera, který potajmu vystavil certifikát. Aby se vyhnul námitkám, neoslovil sousedy a sousedky – a tím hrubě porušil stavební zákon. Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli chybnému zákonu nedokázalo zajistit zrušení certifikátu. O přezkoumání se postarali až místní občané a občanky a NESEHNUTÍ, jenž inspektora zažalovali. Soud uznal, že certifikát je podezřelý a uvalil na něj předběžné opatření. Zakázal tak otevření prodejny, kterou Bauhaus mezitím nechal na rychlo dostavět. Stejný soud nepřiznal předběžné opatření jiné žalobě na jiný certifikát (vztahující se k technickým sítím stavby nikoliv k samotnému obchodu a parkovišti). V této – právně nesouvisející – věci instalace technických sítí totiž nehrozí bezprostřední poškození životního prostředí. „Smyslem současného předběžného opatření je reálná ochrana práv sousedů a sousedek. Otevření prodejny by znamenalo významné zhoršení životního prostředí hlukem či znečištěním vzduchu. Ale také intenzivním osvětlením – mimochodem načerno vztyčeným. Soud také potřebuje čas, aby zodpovědně rozhodl,“ komentuje trvání předběžného opatření soudu Milan Bartoš z Ivanovic.
Protiprávní počínání Bauhausu a autorizovaného inspektora je umožněno i kvůli chybnému stavebnímu zákonu. Ten neukládá žádné sankce a nespecifikuje práva sousedů či pravomoci úřadů bránit se proti inspektorům porušujícím zákon. Bauhaus na základě toho vyhrožuje Česku dvoumiliardovou arbitráží, pokud mu úřady neumožní otevřít. Podle ekologických organizací z asociace Zelený kruh se stát případné žalobě ubrání. Organizace nabídly vládě aktivní pomoc. „Máme zdokumentovaná četná porušení zákonů ze strany Bauhausu, najatých developerských firem a inspektora Teigisera a pomůžeme prokázat, že firma nemá na odškodnění od státu nárok,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Podněty občanů a občanek, NESEHNUTÍ a dalších ekologických organizací i výzvy ombudsmana konečně rozhýbaly českou vládu. Již zítra projedná novelu stavebního zákona. Ta obsahuje i zpřísnění podmínek pro autorizované inspektory. „V Česku se rozmáhá výstavba s protizákonně vyhotovenými certifikáty, hrozí tedy i další miliardové arbitráže. Vydávání certifikátů je třeba dostat pod kontrolu úřadů i veřejnosti. Proto je třeba urychleně změnit paragrafy vztahujících se k činnosti inspektorů,“ uzavírá Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Více informací:
mluvčí sdružení Klidné Ivanovice (info@klidneivanovice.com) – 777 794 801;
Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ (jiri.kozelouh@nesehnuti.cz) – 723 559 495;
Milan Štefanec, NESEHNUTÍ (milan.stefanec@nesehnuti.cz) – 605 239 579

 

Zobrazeno 2x

Ekologické organizace: víme jak zachránit miliardy korun a nabízíme státu pomoc

Pokud firma Bauhaus splní svoje hrozby [2] bude Česká republika čelit až dvoumiliardové arbitráži. Další žaloby za miliardy budou následovat, pokud se nezmění stavební zákon. Ten současný totiž umožňuje, aby developeři velkých staveb obcházeli stavební povolení a místo něj si zaplatili za vydání stavebního certifikátu od takzvaného autorizovaného inspektora. Pokud je certifikát vydán v rozporu s předpisy a státní orgány se postaví na odpor, mohou developeři využít nedostatku v zákoně a stát zažalovat. A to i přesto, že se sami stavbou dopustí protiprávního jednání.
To se stalo i v případě brněnského Bauhausu, který od začátku provázely nezákonnosti. Od nedodržení limitů prodejní plochy v územním plánu [3], přes navezení zboží do nezkolaudované budovy [4] až po nelegální vztyčení osvětlení budovy i parkoviště [5]. Proti porušování předpisů zde vystoupili místní lidé [6], část zastupitelstva i nevládní organizace NESEHNUTÍ. „Od začátku jsme upozorňovali na porušování předpisů při přípravě projektu i samotné stavbě, ale místní stavební úřad ani brněnský magistrát nedokázaly vynutit nápravu,“ říká tehdejší i současný zastupitel Tomáš Bradáč (BEZPP).
Bauhaus však najal autorizovaného inspektora Milana Teigisera [7], který potajmu vystavil certifikát. Aby se vyhnul námitkám, neoslovil sousedy a sousedky – a tím hrubě porušil stavební zákon. Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli chybnému zákonu nedokázalo zajistit zrušení certifikátu. O přezkoumání se postarali až místní občané a občanky a NESEHNUTÍ, jenž prostřednictvím Advokátní kanceláře Šikola a partneři inspektora zažalovali. Soud uznal, že certifikát je podezřelý a uvalil na něj předběžné opatření [8]. Zakázal tak otevření prodejny, kterou Bauhaus mezitím nechal na rychlo dostavět.
Ekologické organizace nyní nabízejí vládě pomoc, pro případ arbitráže s Bauhausem. „Máme zdokumentovaná četná porušení zákonů ze strany Bauhausu, najatých developerských firem a inspektora Teigisera a pomůžeme prokázat, že firma nemá na odškodnění od státu nárok,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Další spory však budou následovat. „V Česku se rozmáhá výstavba s protizákonně vyhotovenými certifikáty, hrozí další miliardové arbitráže. Proto je třeba urychleně změnit stavební zákon, aby již utajené vydávání certifikátů nebylo možné. I v tomto vládě rádi pomůžeme,“ říká Petra Humlíčková, právní expertka z asociace neziskových organizací Zelený kruh.
Případ Bauhausu v Brně-Ivanovicích je jedním z mnoha, kdy se díky účasti občanských sdružení ve správních řízeních podařilo odhalit a zdokumentovat porušování zákonů a vyhlášek ze strany developerů. „Stát by si měl vážit aktivity občanských sdružení a zachovat jejich práva účastnit se územních i stavebních řízení. Ukazuje se, že jsou často jedinou pojistkou důsledného vymáhání českých zákonů,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Kontakty:
Milan Štefanec, koordinátor programu Zaostřeno na hypermarkety, NESEHNUTÍ, email: milan.stefanec@nesehnuti.cz,  mobil: 605 239 579
Jiří Koželouh, člen Rady NESEHNUTÍ, email: jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, mobil: 723 559 495
JUDr. Petra Humlíčková, PhD., právní expertka na environmentální legislativu, email: petra.humlickova@zelenykruh.cz, mobil: 732 685 835

Poznámky:
[1] Otevřený dopis Vládě ČR ke stažení zde.
[2] Vyjádření jednatele Bauhaus, k.s. Pro deník E15: http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/bauhaus-pripravuje-arbitraz-proti-cesku-724528
[3] Posudek soudního znalce, který prokazuje porušení Územního plánu města Brna – ke stažení zde.
[4] Policie potrvdila, že Bauhaus porušuje zákon: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=719176
[5] Tisková zpráva NESEHNUTÍ a sdružení Klidné Ivanovice: http://ekobrana.cz/index.shtml?apc=2311884p1905149-1
[6] BAUHAUS má ve finále představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Proti výstavbě se v již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
[7] Autorizovaný inspektor Teigiser vydal certifikát na výstavbu hypermarketu Bauhaus utajeně a v rozporu se zákonem. Mimo jiné pominul vyjádření majitelů a majitelek sousedních rodinných domů i organizací hájících životní prostředí v Ivanovicích. Podobnou taktiku použil Teigiser už v několika jiných případech (například zde a zde).
[8] Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. září 2011: http://hyper.cz/soubory/dokumenty/MSPraha_usneseniNesehnuti_8A131_2010_210911.jpg

Zobrazeno 1x

Reakce na vyjádření BAUHAUSu v MF Dnes 8. 12. 2011: Nesoulad stavby s dokumentací a předpisy ověřil znalec

„Stavebník BAUHAUSu zneužívá nedostatky ve stavebním zákoně, který nyní umožňuje pokoutné vydávání certifikátů na na projekty nesplňující právní předpisy. V Česku se tak rozmáhá nezákonná výstavba jejíž následky budeme řešit dlouhé roky. Ministerstvo pro místní rozvoj a vláda musí zákon změnit, tak aby nezodpovědné výstavbu s certifikáty zamezilo,“ doplňuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Více informací:
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ) – 723 559 495.

Zobrazeno 1x

V areálu BAUHAUSu byly vztyčeny stožáry osvětlení, jde o černou stavbu

Stavebník – firma, již vlastní koncern BAUHAUS – dokončuje stavbu obřího nákupního areálu pro BAUHAUS v Brně-Ivanovicích. To mu předminulý týden zakázal Městský soud v Praze. Nyní vyšlo najevo, že firma dokonce přikročila k vztyčení venkovního osvětlení areálu. K tomuto osvětlení – narozdíl od osvětlení silnice – ovšem neexistuje ani územní rozhodnutí, natož povolení stavět. Běžící územní řízení bylo totiž nedávno zastaveno. „Jedná se jednoznačně o černou stavbu. Vyzýváme proto stavební úřad naší radnice, aby neprodleně zakročil, stavbu zakázal a zahájil řízení na její odstranění. Nejde pouze o to, že zákony se musejí dodržovat. Pokud bude osvětlení zprovozněno bez dohledu úřadů, nemůžeme si být jisti, že nebude nepřiměřeně obtěžovat rodiny v sousedství,“ říká Marek Hostaša ze sdružení Klidné Ivanovice.
Černou stavbou se může ukázat i samotný hypermarket. Soud přiznal odkladný účinek certifikátu nahrazujícímu stavební povolení, což fakticky znamená, že v současné chvíli neexistuje účinné povolení stavět. Soud následně bude zkoumat podezřelé okolnosti vydání certifikátu nahrazujícího stavební povolení na hypermarket autorizovaným inspektorem Milanem Teigiserem. „Své nové sousedy a sousedky stavebník s asistencí inspektora Teigisera podvedl, když je při pořizování certifikátu neoslovili. Zákon to přitom jednoznačně ukládá,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Stavebník zároveň tvrdí, že stavební práce jsou ukončeny a požádal o kolaudaci. „Náhlé ukončení prací ve chvíli, kdy jejich pokračování soud zakázal, vzbuzuje vážné obavy. Je stavba skutečně hotová, nebo je hotová jen jako? V každém případě by nyní vydání kolaudačního rozhodnutí bylo v rozporu se zákonem,“ říká Marian Harničár ze sdružení Klidné Ivanovice.BAUHAUS ovšem do nedokončené a nezkolaudované stavby s nelegálně instalovaným osvětlením naváží zboží. „To lze bezpochyby klasifikovat jako nezákonné užívání stavby. Stavební úřad musí takovému jednání zamezit,“ doplňuje Koželouh.
Ministerstvo pro místní rozvoj nezvládá krizovou situaci, kdy se po zemi rozmáhá nezákonná výstavba s pokoutně vydanými certifikáty.„Ministr Jankovský a náměstek Kalous musí konečně začít řešit neudržitelnou situaci s divokým vydáváním stavebních certifikátů v České republice. Na ministerstvu leží již více než dva roky několik desítek stížnosti občanů, občanek i obcí na práci autorizovaných inspektorů. Aktivita ministerstva při jejich vyřizování je téměř nulová, čímž ministerstvo přímo napomáhá tomu, že v zemi přibývá nelegálních staveb,“ sděluje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
BAUHAUS má ve finále představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Proti výstavbě se již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Více informací:
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ), jiri.kozelouh@nesehnuti.cz – 723 559 495
Petra Štěrbáková-Täuberová (mluvčí sdružení Klidné Ivanovice), info@klidneivanovice.com – 777 794 801

Zobrazeno 2x

Přelomové usnesení soudu: BAUHAUS zatím nesmí dokončit stavbu v Ivanovicích

Městský soud v Praze se nyní bude zabývat certifikátem na stavbu hobby BAUHAUSu v Brně-Ivanovicích. Než soud rozhodne o osudu podezřelého dokumentu, nesmí být obří hobby market dokončen ani provozován. „Přelomové usnesení vítáme. Soud jednal správně, když předběžným opatřením chrání práva obyvatel a obyvatelek Ivanovic. Úřady doteď jen přihlížely nezákonnému postupu firmy BAUHAUS,“ říká Petra Šterbáková-Täuberová ze sdružení Klidné Ivanovice.
Autorizovaný inspektor Teigiser vydal certifikát na výstavbu BAUHAUSu utajeně a v rozporu se zákonem mimo jiné obešel majitele a majitelky sousedních rodinných domů i organizace hájící životní prostředí v Ivanovicích. Podobnou taktiku použil Teigiser už v několika jiných případech (např. ZDE a ZDE). „Ivanovická radnice a brněnský magistrát nyní mají povinnost zajistit, aby BAUHAUS usnesení soudu neporušil. Vyzýváme oba úřady, aby na chování firmy pečlivě dohlédly,“ komentuje situaci František Pešl, soused vznikajícího hobby marketu. „Stavební úřad navíc nesmí za této situace stavbu zkolaudovat – bylo by to v naprostém rozporu se zákonem,“ doplňuje právnička Jana Kravčíková z advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o., která místní obyvatele a obyvatelky zastupuje.
BAUHAUSu v jeho nekalé činnosti však pomohl také špatný zákon, který umožňuje bezohledným investorům koupit si náhražku stavebního povolení a ignorovat práva místních lidí. Ministerstvo pro místní rozvoj v řešení této situace – kterou za vážnou považuje i úřad ombudsmana – trestuhodně zaspalo. „Ministr Jankovský a náměstek Kalous musí konečně začít řešit neudržitelnou situaci s divokým vydáváním stavebních certifikátů v České republice. Víme, že na ministerstvu leží již více než dva roky několik desítek stížnosti občanů a občanek i obcí na práci autorizovaných inspektorů. Ministerstvo o nezákonnostech páchaných autorizovanými inspektory ví, přesto však nevyužívá svých pravomocí k tomu, aby takové jednání postihoval. Tím přispívá k pocitu beztrestnosti u inspektorů a podporuje tak další porušování zákona.“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Soudní usnesení – zatím dočasně – přerušilo realizaci nelegálního projektu s názvem „Hobby market Brno-Ivanovice“. Došlo však již k významnému zhoršení kvality života lidí v sousedství i rozsáhlému poškození krajiny. BAUHAUS má představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Jeho provoz by přinesl zvýšení hluku i znečištění vzduchu. Proti výstavbě se v již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
„Usnesení soudu je unikátní tím, že zarazilo tak velký projekt v tak pokročilé fázi výstavby. Ale vůbec není překvapivé. Již od roku 2005 upozorňujeme na nepřijatelné dopady obřího projektu na život místních lidí i na nezákonnosti, které přípravu stavby provázejí. Už jen to, že BAUHAUS ignoroval limit pro velikost prodejny, který ukládá územní plán,“ uzavírá Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Více informací:
Petra Štěrbáková-Täuberová (sdružení Klidné Ivanovice) – 777 794 801
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ) – 723 559 495
Milan Štefanec (NESEHNUTÍ) – 605 239 579
Jana Kravčíková (AK Šikola) – 775 154 085

 

Zobrazeno 2x

V Brně má vzniknout obří nákupní centrum Aupark. Do středy 29. června 2011 je možné připomínkovat studii.

„Za základní problém pokládáme, že město Brno nepovažuje vůbec za potřebné budoucí podobu Jižního centra projednávat se svými občany. Výstavbu AUPARKu pokládá primátor za hotovou věc, aniž by byla známá a s veřejností projednání koncepce celého Jižního centra,“ říká Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění.
„Územní studie na AUPARk je očividně psána na objednávku investora. Problémy bagatelizuje a celý záměr představuje v nejlepším možném světle,“ komentuje studii Hollan. „Dle našeho názoru klame studie veřejnost i magistrát, když udává, že v obchodním centru bude „jen“ 14.000 m2 obchodů. Až 45 % plochy přitom tvoří formálně sklady, což by bylo ale velmi neekonomické. Ve skutečnosti to budou obchody,“ tvrdí.
Hana Chalupská z Nesehnutí poznamenává: „Ve studii se píše, že když vedle Zvonařky vznikne nákupní centrum, tak to uspokojí poptávku lidí v centru města, kde je obchodů nedostatek. Studie se pokouší tvrdit, že území vedle Zvonařky patří do historického centra. Přitom je to právě naopak. Radnice má studii, v které Masarykova univerzita jasně ukázala, že malé obchody se zbožím denní spotřeby mizí hlavně z centra. Aupark by historickému centru zasadil poslední ránu.“
„Nesehnutí dlouhodobě prosazuje, aby územní plán dal jasná pravidla pro umisťování hypermarketů. Stávající územní plán dovoluje postavit hypermarket kdekoliv. Petici za regulaci hypermarketů už podepsalo přes 4500 lidí. Regulaci poptávají maloobchodní sítě typu Brněnky i osoby s horší mobilitou, polovina městských částí přišla o obchůdky a lidé to tak mají pro zboží denní spotřeby daleko“ připomíná Chalupská
Matěj Hollan osvětluje korupční prostředí, jež kolem vzniku studie panuje: „Magistrát města Brna, přesněji Odbor územního plánovaní a rozvoje, OUPR, zkoušel prosadit územní studii na Aupark už vloni. Tenkrát však postupoval podle starého, tedy neplatného stavebního zákona. Krajský úřad postup OUPRu zrušil. OUPR následně oslovil v poptávkovém řízení tři firmy. Oslovil i Arch.Design, který je generálním projektantem Auparku. Arch.Design pochopitelně předložil nejnižší cenu, zakázku dostal a vypracoval „správnou“ studii, která vyhovuje investorovi.“
„Stavební zákon říká, že pokud se dělá studie kvůli přání investora, což je tento případ, může město nechat zpracovat studii na náklady investora. Město toho však nevyužilo a z našich peněz darovalo Arch.Designu skoro sto tisíc. Nejen v době šetření je tento postup velmi nestandardní,“ uzavírá Hollan.

Kontakty:
Hana Chalupská, hana.chalupska@gmail.com, 731181990
Matěj Hollan, hollan.matej@gmail.com, 774956148

Odkazy:
Územní studie ke stažení.
Připomínky Brnění a NESEHNUTÍ.

Hlavní argumenty proti Auparku a územní studii:
– další obří obchodní centrum, hned vedle historického centra, zlikviduje malé obchody nejen v centru města;
– místo kvalitní čtvrtě pro život vzniká v Jižním centru další monofunkční krabice, která se urbanisticky do daného místa nehodí;
– územní studie nehodnotí Aupark v kontextu. Nereflektuje, že se chce rozšiřovat Tesco, Vaňkovka;
– studie bagatelizuje dopravní problémy, které by Aupark způsobil;
– investor oficiálně přiznává „jen“ 14.000 m2 pro obchody, což je i tak patrně v rozporu s územním plánem, ale ve skutečnosti chce obchodů několikrát víc. Obchodní plochy nyní maskuje za sklady. Aupark by se ve skutečnosti stal největším obchodním domem v Brně.

Zobrazeno 2x

Ministerstvo ví o zneužívání pravomocí autorizovanými inspektory

V posledních letech se obce, občané i neziskové organizace potýkají čím dál častěji s problémem, který do českého právního řádu přinesl nový stavební zákon platný od roku 2007. Tento zákon umožnil privatizaci pravomocí stavebních úřadů a vytvořil institut tzv. autorizovaného inspektora. Tento inspektor má právo místo úřadu vydávat povolení ke stavbám – tzv. stavební certifikát. „Došlo de facto k privatizaci části státu a k legalizaci korupce. Dříve měla soulad stavby s právními předpisy posuzovat nezávislá státní instituce – stavební úřad. Jeho ovlivňování ze strany investorů a developerů pomocí peněz bylo jasnou korupcí, trestným činem. Dneska si developer zaplatí za vydání stavebního povolení inspektora, který je finančně závislý na otisknutí souhlasného razítka a udělá tedy k jeho vydání vše,“ kritizuje novinku ve stavebním zákoně Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Ustanovení o autorizovaných inspektorech bylo v posledních letech mnohokrát zneužito investory a developery, kteří věděli, že jejich stavební projekty odporují zákonu a přes státní stavební úřad by měly malou šanci projít. Díky podnětům od občanů a neziskových organizací ve věci autorizovaných inspektorů již mnohokrát rozhodovaly české soudy, vč. Nejvyššího správního soudu. Změnu části zákona o autorizovaných inspektorech si vytkl jako jednu ze svých osmi priorit i úřad Veřejného ochránce práv – ombudsmana, který se velmi kriticky staví ke zneužívání pravomocí inspektory. Na základě certifikátů od inspektorů vyrůstají v ČR desítky staveb povolených v rozporu se zákonem (např. ZDE, ZDE a ZDE).
Ze zákona přísluší kontrolní funkce nad prací autorizovaných inspektorů Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Přestože na ministerstvu se za posledních několik let nahromadily desítky stížností od občanů a neziskových organizací dokladujících opakované zneužívání pravomocí autorizovanými inspektory a podnětů žádajících ministerstvo o zjednání nápravy, ministerstvo v rozporu se zákonem na dané podněty již skoro dva roky nereaguje (viz ZDE a ZDE). A to přesto, že jeho vlastní šetření potvrzují, že stížnosti občanů i organizací jsou oprávněné.
Jak vyplývá ze statistiky šetření MMR autorizovaní inspektoři a inspektorky běžně vydávají povolení na stavby, u kterých to zákon neumožňuje, na stavby, které nemají územní rozhodnutí, či na stavby které jsou v rozporu s územním plánem. Stejně tak inspektoři a inspektorky opomíjí vyjádření sousedů a oprávněných účastníků řízení. „Je naprosto nepřijatelné, že ministerstvo na podněty k přezkumu certifikátů nijak roky nereaguje, když je to právě tento úřad, do jehož působnosti spadá dohled nad dodržováním zákona a nad činností autorizovaných inspektorů. Zcela nedostatečná úprava bez jakýchkoliv jiných efektivních pojistek proti nezákonným postupům autorizovaných inspektorů přitom vyžadovala, aby se právě ministerstvo pro místní rozvoj této dozorové činnosti okamžitě zhostilo a nečinně nepřihlíželo. Ministerstvo však jako dozorový orgán selhalo.“ komentuje chování ministerstva pro místní rozvoj advokátka Sandra Podskalská. Selhání ministerstva začal v těchto dnech prošetřovat také úřad Veřejného ochránce práv.
Jako dokazuje protokol z šetření ministerstva pro místní rozvoj (ZDE protokol z prošetřování inspektora Milana Teigisera, který stojí za výstavbou mrakodrapů na Pankráci, povolením hobby marketu Bauhaus v Brně-Ivanovicích, či za likvidací borovicového háje kvůli výstavbě ubytoven v Brně-Líšni) přes prokázané protizákonnosti v práci inspektora, nebyla z jeho strany u většiny porušení zákona konstatována chyba a snaha v další případech postupovat v souladu se zákonem. „Zajímalo by mě, jaké další zákony by musel tento inspektor porušit, aby ministerstvo pro místní rozvoj splnilo svoji kontrolní roli a odebralo mu licenci.“ ptá se Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
„Současnou tristní situaci však bohužel neřeší ani připravovaná novelizace stavebního zákona. Autorizovaný inspektor například může dále opomíjet sousedy v okolí stavby, kteří by v případě řízení vedeného stavebním úřadem byli účastníky řízení se všemi z toho vyplývajícími právy. Ani po přijetí novely se v pozici souseda o povolované výstavbě vůbec nemusíte dozvědět a nemáte proto ani možnost uplatnit jakékoliv opravné prostředky,“ dodává právnička Petra Humlíčková legislativní koordinátorka Zeleného kruhu.

Více informací:
Milan Štefanec, NESEHNUTÍ, 605 239 579, milan.stefanec@nesehnuti.cz
Sandra Podskalská, Advokátní kancelář Šikola a partneři, 775 154 082, sandra.podskalska@aksikola.cz
Petra Humlíčková, Zelený kruh, 732 685 835, petra.humlickova@zelenykruh.cz
Lukáš Matějka, Arnika, 608 905 626, lukas.matejka@arnika.org

Zobrazeno 1x

BAUHAUS se ozval… a stojí to za přečtení


„Odpověď BAUHAUSu nás pobavila. Méně zábavné ovšem je, že firma BAUHAUS staví dál i když podle zákona nesmí,“ řekla po přečtení dopisu Petra Štěrbáková-Täuberová ze sdružení Klidné Ivanovice.
Městský soud v Praze rozhodl, že podezřelý certifikát vydaný na stavbu musí přezkoumat ministerstvo pro místní rozvoj a žalobu občanů, občanek a NESEHNUTÍ závazně označil za „odvolání“. Podle správního řádu se tím pádem musí přerušit výstavba a počkat na rozhodnutí ministerstva o odvolání.
„BAUHAUS má smysl pro humor a dramatický projev, ale nikoliv už pro zákony. Odvolání má automaticky odkladný účinek. Stavbu musí zastavit Úřad městské části Brno-Ivanovice. BAUHAUS tedy staví již několik týdnů bez platného povolení,“ popisuje právní stav věci Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
„Kromě humorných povídek z dílny BAUHAUSU nyní čekáme hlavně dopis od ivanovického úřadu, kde sdělí, že přeruší stavbu do doby rozhodnutí o certifikátu. Také si rádi přečteme dopis od ministerstva, že se odhodlalo konečně jasně instruovat ivanovickou radnici a zakročit proti nezákonnému vydávání certifikátů na stavby,“ komentoval situaci Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Na výzvy k hájení práv občanů a občanek zatím reagoval pouze brněnský magistrát. Ale pouze tím, že stížnost na nečinnost ivanovické radnice uložil vyřídit … ivanovické radnici. „S velkým napětím očekáváme, jak asi nečinný úřad vyřídí stížnost na svou vlastní nečinnost,“ reagoval na sdělení z magistrátu Koželouh.
Firma BAUHAUS bez okolků využila nečinnosti úřadů a pokročila ve výstavbě. Došlo k významnému zhoršení kvality života lidí v sousedství i rozsáhlému poškození krajiny. BAUHAUS má představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Proti výstavbě se v již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Více informací:
Petra Štěrbáková-Täuberová (sdružení Klidné Ivanovice) – 777 794 801;
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ) – 723 559 495;
Milan Štefanec (NESEHNUTÍ) – 605 239 579.

Zobrazeno 0x

Vedení úřadů může zabránit nezákonné výstavbě BAUHAUSu v Ivanovicích


Tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký obdržel výzvu NESEHNUTÍ, aby neprodleně zakročil proti nečinnosti tajemnice Úřadu městské části Brno-Ivanovice. Ta v oficiálním dopise sdělila, že její úřad nezastaví stavbu BAUHAUSU v Brně-Ivanovicích. Městský soud v Praze přitom rozhodl, že podezřelý certifikát vydaný na stavbu musí přezkoumat ministerstvo pro místní rozvoj a žalobu občanů, občanek a NESEHNUTÍ závazně označil za „odvolání“. Podle správního řádu se tím pádem musí přerušit výstavba a počkat na rozhodnutí ministerstva. Odvolání má automaticky odkladný účinek. Stavbu musí zastavit Úřad městské části Brno-Ivanovice. Tajemnice pouze poslala dopis na magistrát s dotazem, jak má postupovat.
„Tajemnice ivanovické radnice buď nezná správní řád – klíčový předpis pro činnost úřadů – nebo záměrně zdržuje zastavení výstavby BAUHAUSu. V obou případech je její postoj skandální. Pokud tedy žádá o metodický pokyn, my žádáme tajemníka, aby jí obratem vysvětlil, že správní řád mluví jasně a zdržovat uplatnění zákonů se nesmí,“ komentuje výzvu tajemníkovi Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
NESEHNUTÍ upozornilo i úřady nadřízené těm brněnským: ředitelku krajského úřadu Jihomoravského kraje Věru Vojáčkovou a ředitelku stavebního odboru MMR Marcelu Pavlovou. Kromě toho dostal výzvu i náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, který je za stavební řád zodpovědný.
„Zvláště ministerstvo pro místní rozvoj a náměstek Kalous by měli aktivně reagovat a upozornit nižší úřady, že nyní běží odvolání proti certifikátu a to má odkladný účinek. Měli by také konečně začít řešit neudržitelnou situaci s divokým vydáváním stavebních certifikátů v České republice. Víme, že na ministerstvu leží již skoro dva roky několik desítek stížnosti občanů i obcí na práci autorizovaných inspektorů. Aktivita ministerstva při jejich vyřizování je téměř nulová, čímž ministerstvo přímo napomáhá tomu, že v zemi přibývá nelegálních staveb,“ sděluje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
„Pokud úřady nezakročí, vysílají nám jednoznačný signál, že naše práva je nezajímají. Kromě toho je nečinnost úřadů výsměchem platným zákonům České republiky. Stavba musí být dle správního řádu zastavena a Ministerstvo pro místní rozvoj musí rozhodnout o odvolání,“ říká Petra Šterbáková-Täuberová ze sdružení Klidné Ivanovice.
Firma BAUHAUS bez okolků využila popsané nečinnosti úřadů a pokročila ve výstavbě. Došlo k významnému zhoršení kvality života lidí v sousedství i rozsáhlému poškození krajiny. BAUHAUS má představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Proti výstavbě se v již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Více informací:
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ) – 723 559 495;
Petra Štěrbáková-Täuberová (sdružení Klidné Ivanovice) – 777 794 801;
Milan Štefanec (NESEHNUTÍ) – 605 239 579.

Další kontakty:

Pavel Loutocký – tajemník MMB – 542 172 210;
Věra Vojáčková – ředitelka KÚ JmK – 541 651 201;
Marcela Pavlová – ředitelka odboru stavebního řádu MMR – 224 862 267;
Miroslav Kalous – náměstek ministra – 224 861 202.

Zobrazeno 0x

Ivanovický úřad nehodlá zakročit proti BAUHAUSu – reakce NESEHNUTÍ

 
Městský soud v Praze přitom již rozhodl o tom, že podezřelý certifikát vydaný na stavbu BAUHAUSu v Brně-Ivanovicích musí přezkoumat ministerstvo pro místní rozvoj. Podle správního řádu se tím pádem musí přerušit výstavba a počkat na rozhodnutí ministerstva. Ivanovický úřad však nehodlá podniknout nic a pouze poslal dopis na Magistrát města Brna s dotazem, jak má postupovat. Ministerstvo pro místní rozvoj – oslovené obyvateli a obyvatelkami Ivanovic – zatím mlčí.
„Tajemnice se mýlí, když tvrdí, že zákon neříká, jak se má postupovat v případě odvolání proti certifikátu. Platný správní řád jasně říká, že odvolání proti správnímu rozhodnutí má odkladný účinek. Pokud soud stanovil, že certifikát má povahu správní rozhodnutí, vztahuje se na něj správní řád,“ řekl Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
„Soud přehodil zodpovědnost na úřady a ty si ji přehazují mezi sebou jako horký brambor. Firma BAUHAUS se tváří, že žádný brambor neexistuje. Na poli vedle Ivanovic místo brambor roste nezákonná stavba. Taková situace je výsměchem místním občanům a občankám i nám všem, jenž neschopné úřady platíme ze svých daní,“ hodnotí situaci Jiří Koželouh.
Firma BAUHAUS bez okolků využila popsané nečinnosti úřadů a pokročila ve výstavbě. Došlo k významnému zhoršení kvality života lidí v sousedství i rozsáhlému poškození krajiny. Hobby market má představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Proti výstavbě BAUHAUSU v Ivanovicích se v již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Příloha: Sdělení tajemnice ÚMČ Brno-Ivanovice

Více informací:
Jiří Koželouh (NESEHNUTÍ), jiri.kozelouh@nesehnuti.cz, 723 559 495

Zobrazeno 1x