Soud: BAUHAUS musí stopnout výstavbu v Ivanovicích


Městský soud v Praze potvrdil názor ivanovických občanů a občanek, kteří se domáhali svého práva vyjadřovat se k tomu, co se děje v jejich okolí. „Soud uznal, že autorizovaný inspektor nemůže být absolutním vládcem nad výstavbou, bezohledně prosazovat zájmy svého klienta a ignorovat práva okolo bydlících lidí. Soud rozhodl, že postižení se mají možnost bránit proti nezákonným certifikátům odvoláním k ministerstvu pro místní rozvoj,“ říká Petra Šterbáková-Täuberová ze sdružení Klidné Ivanovice. Usnesení soudu pověřuje ministerstvo pro místní rozvoj, aby posoudilo podezřelý certifikát, a žalobu občanů a občanek závazně označuje za odvolání proti certifikátu. To podle správního řádu znamená, že certifikát nyní není pravomocný, BAUHAUS musí počkat na rozhodnutí ministerstva a okamžitě přestat stavět hypermarket v Ivanovicích. Pokud ministerstvo certifikát zruší, bude muset BAUHAUS nedokončenou stavbu odstranit.
NESEHNUTÍ i místní občané a občanky seznámili s výrokem soudu stavební úřad Brno-Ivanovice a očekávají, že dohlédne na okamžité zastavení výstavby. „Úřad má nyní jedinou možnost. Zkontrolovat, že BAUHAUS přestal stavět. Pokud by se tak nestalo, musí zakročit a výstavbu zakázat – ukládá mu to stavení zákon,“ konstatuje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Firma BAUHAUS na začátku května 2010 přinesla na místní stavební úřad certifikát, který má nahrazovat stavební povolení. Na jeho základě začala o měsíc později na pozemcích kopat. Certifikát byl však získán nezákonným způsobem, najatý autorizovaný inspektor se totiž nezeptal na připomínky majitelů a majitelek rodinných domů v okolí, ty jsou přitom pro provedení stavby pouze na certifikát klíčové a z právního hlediska nezbytné. Proto občané i organizace Klidné Ivanovice a NESEHNUTÍ podali prostřednictvím renomované advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o. žalobu.
BAUHAUS usiloval o certifikát, neboť jeho vedení tušilo, že se stavebním povolením by byl problém. Proto si najali autorizovaného inspektora Milana Teigisera, který již podobně podvodným způsobem zařídil několik staveb, včetně ubytovny a parkoviště na ulici Horníkova v Brně-Líšni. Nezákonně vydaný certifikát na výstavbu hobby marketu BAUHAUS v Ivanovicích kritizuje i ombudsman.
Firma BAUHAUS bez okolků využila nečinnosti úřadů pokročila ve výstavbě. Došlo k významnému zhoršení kvality života lidí v sousedství i rozsáhlému poškození krajiny. Hobby market má představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. Proti výstavbě BAUHAUSU v Ivanovicích se v již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Více informací:
Petra Štěrbáková-Täuberová, sdružení Klidné Ivanovice, 777 794 801
Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ, 723 559 495

Zobrazeno 1x

NESEHNUTÍ apeluje na veřejnost, aby změnila Brno

„Naše Ekologická poradna se občas setkává s názory lidí, že územní plánování je věcí odborníků. Přitom jsou to právě obyvatelé a obyvatelky Brna, kteří jsou těmi jeho nejzkušenějšími uživateli. Místní lidé mají leckdy o dění a potřebách v konkrétní lokalitě dokonalé informace, zkušenost a jejich názor může k tvorbě dobrého územního plánu jen prospět,“ říká Lukáš Lyer z Ekologické poradny NESEHNUTÍ. „Často v poradně řešíme i problematické stavby či kácení stromů ve chvíli, kdy je už záměr povolen. Záměrům, které podle našich klientů často zhoršují pohodu bydlení a kvalitu životního prostředí, se dá nejúčinněji předcházet právě teď. Územní plán stanoví, kde budou komunikace, kde nákupní centra, cyklostezky nebo plochy pro výzkum,“ shrnuje Lukáš Lyer.
Proces projednávání konceptu územního plánu se NESEHNUTÍ snaží propagovat již od listopadu loňského roku. Za tu dobu pomohlo řadě brněnských iniciativ ustanovit tzv. zástupce veřejnosti,  který může oproti připomínce podat právně vymahatelnější námitku. „Aktuálně víme o 15 zástupcích veřejnosti, včetně NESEHNUTÍ. Lidé je mohou podpořit svým podpisem, jejich přehled najdou na webu www.ekobrana.cz. Ještě větší právní váhu mají námitky od vlastníků dotčených nemovitostí. Ti by se měli na koncept jít podívat a zjistit si, co se v jejich okolí navrhuje za plochy a záměry,“ říká Hana Chalupská, koordinátorka kampaně Brno v akci, která usiluje o podporu pestré a husté sítě obchodů a regulaci nákupních center.
NESEHNUTÍ happeningem zahájili na svých internetových stránkách i odpočítávání času, které poběží do posledního okamžiku možnosti podat připomínku či námitku. V rámci happeningu získali kolemjdoucí informace o tom, jak se do přípravy územního plánu zapojit.
Připomínky a námitky zpracuje Odbor územního plánování a rozvoje Statutárního města Brna, na podzim o námitkách rozhodne zastupitelstvo. Městské části mají možnost svá stanoviska prostřednictvím svých zastupitelstev dodat do konce června 2011.

Kontakt:
Hana Chalupská, hana@nesehnuti.cz, 731 181 990

Odpočítávání veřejného projednání konceptu územního plánu Brna: www.nesehnuti.cz
Příprava Nového územního plánu a zástupci veřejnosti: www.ekobrana.cz
Kampaň zaměřená na podporu malých obchodů:  www.brno.hyper.cz
Strategie pro Brno: www.brno.cz/obcan/strategieprobrno
Koncept územního plánu Brna: www.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan-mesta-brna-upmb/koncept-textova-a-vykresova-cast

 

Zástupce veřejnosti NESEHNUTÍ požaduje, aby se nastavily vstřícné podmínky pro malé obchodníky a nastavila jasná pravidla pro stavbu velkých nákupních center, neboť mezi lety 2006 – 2009 způsobily zánik 500 obchůdků a více než v polovině městských částech tak chybí lidem obchůdky „ na rohu“ – samoobsluhy, zeleniny, pekárny. Nákupní centra jsou podle NESEHNUTÍ  ve všech variantách konceptu umístěna nevhodně, nepřiblíží se lidem do města ale naopak. Zaberou další zemědělskou půdu a zatíží již dnes problémové komunikace další dopravou například ve Slatině, Ivanovicích, Bystrci nebo na jižním okraji Brna. A to v rozsahu cca 80-100ha, což je stejná plocha jaká je v Brně pro nákupní centra již nyní využita. Ve Strategii pro Brno, kterou Zastupitelstvo schválilo v roce 2007, se přitom jasně definuje jako ohrožení pro pohodu bydlení i maloobchodní jednotky právě lokalizace dalších nákupních center.

Zobrazeno 1x

NESEHNUTÍ brání malé obchody pomocí územního plánu Brna

 „Radnice má studie, které dokládají, že v letech 2006 – 2009 zmizelo z města 500 obchodů. Zároveň má výzkum, který dokládá, že 68% obyvatel města si nová nákupní centra již nepřeje. Město musí v souvislosti s expanzí a koncentrací nákupních center řešit dopravní problémy, přichází záborem zemědělského půdního fondu o kvalitní půdu a kácením o stromy a v jednom případě o významný přírodní prvek ve městě. Malí obchodníci nemají od radnice žádné signály, že by stála o jejich zachování nebo dokonce rozvoj. K nákupním centrům je naopak nadmíru vstřícný jak územní plán, tak městské investice do řešení sítí, dopravy,“ shrnuje důvody ustanovení zástupce veřejnosti koordinátorka kampaně Brno v akci Hana Chalupská.
„Na konci roku 1998 byla u jižní hranice města otevřena Olympia a Avion Shopping Park. V roce 1999 se zvýšila automobilová doprava v tomto sektoru oproti roku 1998 o 50% (30 000 aut za den). 45% automobilů bylo z Brna, 55% z regionu. Rozšiřování těchto nákupních center pokračovalo i v dalších letech a to i na území městské části Brno-jih. Tři varianty konceptu počítají s dalšími plochami na jihu v tak velkém rozsahu ploch, která zabírají již stávající nákupní centra. Z průzkumu Magistrátu města Brna vyplývá, že 41 % obyvatel města Brna chybí pouze menší specializovaná prodejna, menší samoobsluha či večerka, 27 % obyvatel zkoumaných brněnských městských částí nechybí žádný další obchod.  Malé obchody „na rohu“ zanikají  a lidé jezdí nakupovat přes celé město,“ hodnotí problematiku nákupních center v Brně z řady studií Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
„Naši kampaň za podporu rozvoje pestré a husté sítě obchodů podpořilo prostřednictvím petice více než 4600 občanů. Kampaň podporuje i maloobchodní síť Brněnka a BACOM, nevládní organizace a občanské iniciativy, významné osobnosti z vědecké oblasti i kultury. Návrhy na řešení situace s maloobchodem v Brně předáme městu prostřednictvím institutu zástupce veřejnosti. Pro něj sbíráme podporu od minimálně 200 občanů v Ekologické poradně Veronica. Kdokoliv může náš návrh podpořit i odesláním SMSky nebo odesláním připomínky, kterou máme k vytištění předchystánu na webových stránkách kampaně,” říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Kontakt:
Milan Štefanec, milan@nesehnuti.cz, 605 239 579
Lukáš Lyer, lukas@nesehnuti.cz, 605 239 579
Hana Chalupská, hana@nesehnuti.cz, 731 181 990

Více informací:
●    kampaň Brno v akci brno.hyper.cz
●    stránky k novému územnímu plánu Brna www.ekobrana.cz
●    zástupce veřejnosti NESEHNUTÍ ke stažení http://brno.hyper.cz/index.php?t=zastupce
●    připomínka NESEHNUTÍ ke stažení http://brno.hyper.cz/index.php?t=pripominka
●    odeslání SMS zprávy s připomínkou NESEHNUTÍ http://brno.hyper.cz/index.php?t=up

Zobrazeno 0x

Nejvyšší správní soud nařídil přezkoumat povolení na BAUHAUS

Nejvyšší správní soud vrátil naději ivanovickým obyvatelům a obyvatelkám, jenž se nechtějí smířit s nezákonnou výstavbou hypermarketu BAUHAUS v městské části Brno-Ivanovice. Soud nařídil nižšímu soudu přezkoumat certifikáty, kterými se BAUHAUS zaštiťuje a který byl podle NESEHNUTÍ vydán autorizovaným inspektorem Milanem Teigiserem v rozporu se zákonem.
Firma BAUHAUS začala na začátku června na pozemcích v Ivanovicích kopat. Zaštítila se certifikátem, který byl však získán nezákonným způsobem. Najatý autorizovaný inspektor se totiž nezeptal na připomínky majitelů a majitelek rodinných domů v okolí, kteří jsou přitom pro provedení stavby pouze na certifikát klíčové a z právního hlediska nezbytné. „Záměr BAUHAUSu je v rozporu s brněnským územním plánem neboť výrazně převyšuje povolenou rozlohu prodejních ploch. I územní rozhodnutí je tedy vydáno nesprávně. BAUHAUS záměrně zamlčel velikost prodejny. A úřady mu tento podvod zcela nepochopitelně tolerovaly,“ upozorňuje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ na skutečnost, kterou potvrdil i znalecký posudek.
Plánovaný hobby market má představovat areál o rozloze čtyř hektarů, do něhož má denně přijet 1 500 osobních a desítky těžkých nákladních vozidel. „Vliv stavby na pohodu bydlení a životní prostředí místních lidí by byl jednoznačně negativní. Obchod tohoto typu a velikosti navíc v Ivanovicích vůbec není potřeba,“ kometuje záměr BAUHAUSu Jiří Koželouh. Proti výstavbě BAUHAUSU v Ivanovicích se v již v roce 2006 postavilo 73 % dotazovaných obyvatel a obyvatelek v sociologickém průzkumu provedeném Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Více informací:
Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ, 723 559 495

Zobrazeno 1x

V Brně se množí zástupci veřejnosti, zbývá jim 38 dnů

Občanské sdružení NESEHNUTÍ spolu s Ekologickým právním servisem uspořádaly školení pro veřejnost, jak se zapojit do přípravy územního plánu prostřednictvím tzv. Zástupce veřejnosti. „Zástupce veřejnosti zastupuje práva minimálně 200 obyvatel a obyvatelek Brna a jejich jménem podává námitku. O námitce musí radnice rozhodnout a pečlivě rozhodnutí odůvodnit. Námitky podávají i vlastníci dotčených nemovitostí, ostatní mohou podat jen připomínku, a ta má menší váhu než námitka,“ vysvětluje význam Zástupce veřejnosti Lukáš Lyer z ekologické poradny NESEHNUTÍ.
„Pro školení jsme se rozhodli zejména proto, že jsme na webu města ani v tiskovinách nenašli jasné vysvětlení pro veřejnost, jaký má například územní plán dopad na jednotlivce nebo vlastníky nemovitostí. Nikde nenajdete informaci, jak podat připomínku nebo námitku, nebo že vůbec existuje institut Zástupce veřejnosti. S takovými dotazy se v těchto dnech brněnské poradny setkávají často,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Na školení přišli zástupci zahrádkářů, cyklistů, občanské iniciativy z Bystrce, Maloměřic či Slatiny a další. „ Zahrádkářské kolonie z Kraví hory I a II ustanovili společného zástupce veřejnosti. Bude hájit zachování obou kolonií, neboť obě jsou intenzivně využívány a přináší Brnu řadu pozitivního,“ představuje jednoho ze zástupců veřejnosti jeden z místních zahrádkářů Jan Blažek. „ Náš zástupce veřejnosti v Medlánkách bude hájit zachování a ochranu zemědělského půdního fondu a rekreační oblasti. V konceptu je mezi Medlánkami, Řečkovicemi a Ivanovicemi naplánována intenzivní výstavba. Nechceme další výstavbu a zatížení dopravou, požadujeme nové plochy pro sport, občanskou vybavenost a zeleň,“ doplňuje Libor Fuka z občanského sdružení Občané pro Medlánky.
Zástupcem veřejnosti se stane i NESEHNUTÍ. Námitka, kterou NESEHNUTÍ podá, požaduje, aby nový územní plán Brna nastavil jasná pravidla pro umisťování velkých nákupních center. Dále požaduje, aby nebyly v novém územním plánu další nové plochy pro nákupní centra. „V rámci kampaně Brno v akci usilujeme o rozvoj pestré a husté sítě obchodů v Brně. Stávající územní plán i 3 varianty zveřejněného konceptu ale dávají naprostou volnost expanzi nákupních center. Koncept nereflektuje úbytek malých obchodních jednotek během let 2006-2009, nereaguje na dopravní problémy, které s každým novým nákupním centrem vznikají, nijak nezohledňuje, že ve více než polovině městských částí nemají lidé zboží denní spotřeby v docházkové vzdálenosti,“ připomíná důvody kampaně Brno v akci její koordinátorka Hana Chalupská. „Naši kampaň podpořilo doposud více než 4600 lidí, nyní potřebujeme, aby podpořili našeho zástupce veřejnosti. Archy k podpisu umístíme do Ekologické poradny Veronica, kde nás mohou obyvatele a obyvatelky Brna svým podpisem podpořit,“ doplňuje Hana Chalupská. „Brňané i Brňanky budou moci rovněž přímo z webových stránek kampaně odeslat připomínku za pestrou a hustou síť obchodů,“ uzavírá Hana Chalupská. K nákupním centrum a občanské vybavenosti pořádá radnice veřejnou diskusi ve středu 2. února 2011 od 16 hodin v budově Magistrátu města Brna na Kounicově 67.
NESEHNUTÍ, Ekologický právní servis a Ekologická poradna Veronica nabízí všem poradenství a konzultace k tomu, jak se do pořizování územního plánu zapojit. „Veřejnost může podpořit zástupce veřejnosti z celého Brna přímo v naší poradně. Nabídli jsme iniciativám naši poradnu k umístění podpisových archů. Brňané tak mohou podpořit více zástupců, ale mohou si u nás i nechat poradit, jak se sami do přípravy územního plánu zapojit, nebo si ustanovit svého zástupce veřejnosti,“ zve veřejnost vedoucí ekologické poradny Veronica Petr Ledvina. Podávání připomínek a námitek je možné do 10.března 2011, tzn. ještě 15 dní po veřejných projednáních konceptu, která radnice avizuje na 22. a 23. února 2011 od 17 hodin v sále Břetislava Bakaly. Pro podání připomínek a námitek tak zbývá veřejnosti i zástupcům veřejnosti 38 dní.

Kontakt:
Milan Štefanec, milan.stefanec@nesehnuti.cz, tel. 543 245 342
Hana Chalupská, hana.chalupska@nesehnuti.cz, 731 181 990
Petr Ledvina, petr.ledvina@veronica.cz, 542 422 757

www.ekobrana.cz

Zobrazeno 0x

Místo většího Tesca raději pestřejší Brno

Krajský úřad v těchto dnech začal vypořádávat připomínky a vyjádření, která mohly v uplynulých dnech zasílat k plánovanému projektu rozšíření nákupního centra Tesco jak odborné instituce, tak veřejnost. Po jejich zhodnocení rozhodne, jestli bude po investorovi požadovat doplnění jeho projektu a jestli umožní projednání záměru s veřejností či nikoliv. K oznámení záměru rozšířit nákupní centrum Tesco-Dornych zaslalo své vyjádření i ekologické sdružení NESEHNUTÍ (jeho celý text je k dispozici ZDE). V něm souhlasí s návrhem na úpravu plochy mezi stávajícím obchodem Tesco a vlakovým nádraží, ale nesouhlasí, aby tato úprava spočívala ve výstavbě dalších prodejních ploch pro nákupní centra. „Souhlasíme s tím, že stávající podoba daného území není vyhovující. Nemyslíme si ale, že to, co skutečně daný prostor i centrum města Brna potřebuje, je další plocha velkého nákupního centra.“ vysvětluje postoj NESEHNUTÍ Milan Štefanec. Naráží tím na skutečnost, že i výzkum zpracovaný pro magistrát města Brna potvrdil, že kvůli nekontrolované expanzi nákupních center zmizelo z Brna na 500 malých obchodů a jiný výzkum zadaný městem prokázal, že obyvatelům Brna chybí nejvíce menší specializovaná prodejna, menší samoobsluha či večerka. „Plocha u hlavního nádraží by přitom mohla být využita jako živý veřejný prostor spojující komerční i nekomerční využití: kavárny, odpočinková místa, kanceláře nebo byty. Kvalitní projekt by také poskytl prostory pro sociální služby typu volnočasových aktivit nebo poradenství.“ vysvětluje představu NESEHNUTÍ Lukáš Lyer.
NESEHNUTÍ navíc upozorňuje na skutečnost, že předložený záměr investora obsahuje řadu nesrovnalostí a nejasností. Nejsou např. důsledně zhodnoceny vlivy, které by projekt měl ve spojení s dalšími projekty existujícími či plánovanými v dané lokalitě – centrum Vaňkovka, obchodní centrum Aupark, komerční centrum v prostoru Malé Ameriky apod. Projekt obchodního domu Tesco také počítá se zbouráním Domu dětí a mládeže a s přemístěním jeho pracovníků a pracovnic i dětí do bývalého prostoru pro zaměstnance v prodejně Tesco.
Další otázky spojené s projektem expanze řetězce souvisejí s územním plánem. Přestože např. platný územní plán v dané lokalitě počítá s výstavbou prodejen s max. prodejní plochou 1 500 m2 a jen ve výjimečných a odůvodněných případech vyšší, návrh investora plochu 1 500m2 překračuje několikrát. Právě na chybu současného územního plánu, který umožňuje stavět velká nákupní centra i v plochách, které pro to nejsou určeny, upozorňuje kampaň NESEHNUTÍ nazvaná Brno v akci. Jako její součást byly vypracovány odborné návrhy, jak danou situaci řešit a tyto návrhy byly také ověřeny oponentní studií. Požadavky kampaně, aby město Brno účinněji regulovalo expanzi velkých nákupních center a dalo tak prostor pro rozvoj pestré sítě menších obchodů, podpořilo více než 4 600 signatářů a signatářek petice, která byla dne 20. 1. 2011 předána primátorovi města Brna. „Férová pravidla pro výstavbu obchodů je možné do územního plánu zavést velmi jednoduše. Limit pro maximální prodejní plochu a pár dalších opatření umožní rozvoj pestré sítě malých prodejen, kde budou moci lidé nakupovat pohodlněji,“ říká Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.

Kontakt:
Lukáš Lyer, tel.: 724 219 244, lukas.lyer@nesehnuti.cz
Milan Štefanec, tel.: 605 239 579, milan.stefanec@nesehnuti.cz
Hana Chalupská, tel. 731 181 990, hana.chalupska@nesehnuti.cz

 

Zobrazeno 11x

Primátor převzal 4 600 hlasů pro pestrou a hustou síť obchodů v Brně

Sběr podpisů zahájilo NESEHNUTÍ v dubnu loňského roku v ulicích města Brna, na kulturních akcích. „Kampaň oslovuje veřejnost napříč veřejností – mladší i starší ročníky, podnikatele i nezaměstnané, ženy i muže, obyvatele Brna i okolních obcí a měst. Vyvozujeme z toho, že problémy, které jsou s růstem nákupních center spojeny, jsou citlivě vnímány veřejností,“ upřesňuje sběr podpisů koordinátorka kampaně Brno v akci Hana Chalupská.
V Brně zmizelo od roku 2006 na 500 malých obchodů, dochází také k tzv. second-handizaci centra, kdy obchody s kvalitním zbožím jsou nahrazovány výprodeji, obchody typu „Bankrot“, „Vše za…“ apod. Aktuálně jsou na hlavních obchodních třídách Brna Masarykově a České ulici v několika prodejních výlohách cedule z nápisy LIKVIDACE, VŠE za 5 Kč apod. „Petici podpořila řada bývalých majitelů a majitelek malých obchodů,  kteří nám detailně popisovali příčiny, které je donutily svoje obchůdky zavřít, řada lidí nám vyjmenovávala, kde všude si v centru města vybavují zaniklé bufety, samoobsluhy, zkrátka obchody se zbožím denní spotřeby,“ přibližuje signatáře a signatářky petice Lukáš Lyer z NESEHNUTÍ.
Petice se do rukou radních města dostává v době, kdy město Brno projednává koncept územního plánu Brna. NESEHNUTÍ vypracovalo návrh, jak pravidla pro umisťování nákupních center v Brně zapracovat do územního plánu tak, aby se více podpořili malí a střední obchodníci. „Našim cílem je nastavit podmínky pro obchody ve všech městských částech Brna rovnoměrně. Brňané a Brňanky mají mít zboží denní spotřeby v docházkové vzdálenosti. Je třeba chránit kvalitní zemědělskou půdu kolem Brna před záborem pro nákupní centra. O dopravních problémech, které jsou jak se zásobováním, tak s osobní dopravou nakupujících spojeny, asi není třeba hovořit, ty jsou pro obyvatele Brna každodenní realitou“ doplňuje autor návrhu pravidel pro územní plán Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Kontakt:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ, tel. 731 181 990, hana.chalupska@nesehnuti.cz

Další informace:
Web kampaně Brno v akci: www.brno.hyper.cz

Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna 2009 (zadáno Magistrátem města Brna):
http://brno.hyper.cz/index.php?t=odborne_informace

Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna (NESEHNUTÍ):
http://brno.hyper.cz/index.php?t=odborne_informace

Místo vědy a výzkumu nákupní centra? Tisková zpráva NESEHNUTÍ (15.11.2010)
http://brno.hyper.cz/index.php?t=tiskovky

Fotografie v plném rozslišení ke ztažení na nesehnuti.cz/petice_primator. Autor fotografií: Josef Jelínek.

Zobrazeno 0x

Odborná studie NESEHNUTÍ: Dostupné obchody a pohodlný nákup bez nových hypermarketů

NESEHNUTÍ dnes představilo studii s návrhem pravidel pro další rozvoj obchodů v Brně a oponenturu tohoto návrhu. Pravidla určená pro začlenění do brněnského územního plánu změní současný negativní vývoj obchodní sítě, kdy ubývá prodejen a lidé to mají za nákupy daleko. Naopak přibývá nákupních center – většinou nevhodně umístěných na okraji města.
„Návrh pravidel NESEHNUTÍ obsahuje tři kroky: vyškrtnutí neomezené expanze nákupních center v Brně,  zavedení nástroje pro kontrolu výstavby nákupních center tak, aby dobře sloužila nakupující veřejnosti a vytvoření podmínek pro vznik menších obchodů blízko lidem,” říká autor studie Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
„Stávající brněnský územní plán dovoluje za určitých podmínek postavit velké nákupní centrum v řadě ploch – pro bydlení, služby, výrobu, školství nebo dopravu  a stavební úřady jsou k jejich povolování velmi benevolentní. Občané i vedení radnic tak do velké míry přichází o možnost ovlivňovat podobu míst, kde žijí. Nový územní plán, který je doposud ve fázi konceptu,  má pro velká nákupní centra sice vymezenu konkrétní funkční plochu, ale zároveň je dovoluje například i v plochách pro vědu a výzkum. Náš návrh pravidel do něj lze jednoduše začlenit,“ doplňuje Milan Štefanec, koordinátor programu NESEHNUTÍ Zaostřeno na hypermarkety.
NESEHNUTÍ si nechalo návrh pravidel zoponovat Advokátní kanceláří Šikola a partneři, s.r.o. a společností Löw a spol., s.r.o. Brno, která má dlouholeté zkušenosti se zpracováváním územních plánů měst a obcí. „Návrh NESEHNUTÍ může učinit nové plochy vzácné natolik, že noví investoři budou muset využívat plochy odcházejících řetězců, což je urbanisticky velmi významné. Dále může zabránit záboru zemědělského půdního fondu a zahustit síť obchodů v Brně tak, aby měla svoji prodejnu na rohu většina obyvatel města,“ upřesňuje architekt Jiří Löw, autor oponentní studie.
„Jak právníci, tak urbanisté nám potvrdili, že pravidla dávají šanci malým obchodům a samoobsluhám, aby mohly konkurovat velkým nákupním centrům,“ shrnuje závěry oponentní studie Hana Chalupská, koordinátorka kampaně NESEHNUTÍ Brno v akci a pokračuje “s návrhem pravidel i oponenturou seznámíme politiky a političky brněnské radnice a experty a expertky odboru územního plánování a rozvoje. Budeme s nimi jednat o začlenění pravidel do územního plánu Brna.”
Jak návrh pravidel, tak oponentura jsou ke stažení na webových stránkách kampaně Brno v akci.

Kontakt:
Hana Chalupská, 731 181 990, hana.chalupska@nesehnuti.cz
Milan Štefanec, 543 245 342,  milan.stefanec@nesehnuti.cz
Jiří Koželouh, 723 559 495, jiri.kozelouh@nesehnuti.cz

Související dokumenty:
Návrh pravidel NESEHNUTÍ pro rozvoj maloobchodu v Brně ke stažení.
Oponentní studie Löw a spol. a AK Šikola a partneři.
Připravovaný územní plán Brna.
Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 15. listopadu 2010.
Kampaň BRNO V AKCI.

Zobrazeno 0x

Neziskovky: zapojme do diskusí o územním plánu veřejnost

Dne 15. listopadu tohoto roku zveřejnilo město Brno koncept nového Územního plánu města Brna. Od tohoto okamžiku má možnost se široká veřejnost seznamovat s podobou návrhu dokumentu, který může po dopracování jako územní plán města předurčit na dlouhé roky i desetiletí podobu města Brna i možnosti a způsoby jeho rozvoje. Již v den zveřejnění dokumentu se objevily první výhrady k jeho obsahu ze strany občanského sdružení NESEHNUTÍ. Dne 24. listopadu 2010 se konalo v budově magistrátu první setkání veřejnosti se zpracovatelem konceptu a zástupkyněmi města. „Udělat připomínkování dokumentu, který se dotýká čtyřsetisícového města v místnosti, kam se vejde maximálně pět či šest desítek lidí, nebyl šťastný nápad,“ komentuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ fakt, že řada zájemců o diskusi se do sálu pro jeho přeplněnost nedostala a tedy odešla. Jako problematičtější ale vidí skutečnost, že na setkání s veřejností byl prezentován pouze názor zpracovatele konceptu územního plánu a pracovníků a pracovnic magistrátu. „Na diskusi chyběla jakákoliv korekce předkládaných stanovisek a tvrzení zpracovatele, či fundovaná oponentura navrhovaných řešení. Vlastně o skutečnou diskusi ani nešlo, neboť občané se mohli pouze ptát a z diskusního panelu zaznívaly pouze jednostranné a často zavádějící odpovědi“, hodnotí průběh městem organizovaného setkání Štefanec, který se jej jako divák zúčastnil.

Představu, že by zapojení veřejnosti do připomínkování konceptu územního plánu města Brna nemělo být pouze formální a že by na panelu tematických diskusí měli být i na městu nezávislí odborníci/ice a zástupci a zástupkyně občanských iniciativ podporuje také právnička Petra Humlíčková, legislativní koordinátorka celostátní organizace Zelený kruh. „Zeptat se občanů, co jim v blízkosti jejich bydliště chybí či čeho si váží a chtěli by chránit, to je jedním z cílů zapojení veřejnosti do územního plánování. Důležité je jejich názory vyslyšet a v územním plánu zohlednit. Aktivní zapojování občanů a pečlivé zpracovávání jejich mnohdy protichůdných názorů je sice cestou dlouhou a obtížnou, městu se ale brzy vrátí ve spokojených občanech.“ komentuje význam územního plánování Humlíčková.
Otevřený dopis adresovaný Radě města Brna a Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna podepsalo jedenáct brněnských občanských iniciativ. Jde o sdružení, která se zabývají tématy úzce souvisejícími s územním plánováním města Brna a která představují některé alternativní koncepty rozvoje města v určitých oblastech (doprava, maloobchod, zeleň), či se zabývají problematikou jednotlivých městských částí. Jejich konkrétní iniciativy podporují také tisíce lidí žijících v Brně, kteří svoji podporu vyjádřili např. svým podpisem za vyhlášení referenda o poloze brněnského vlakového nádraží, petice Brno v akci, podpisové akce proti stavbě hobbymarketu v Ivanovicích apod. Ve svém dopise občanská uskupení však pouze nekritizují dosavadní projednávání konceptu územního plánu Brna s veřejností, ale také nabízejí pomoc a spolupráci při hledání fundovaných osob, které by na panelových diskusích k územnímu plánu mohly přinášet obohacující pohledy a přispět k účinnějšímu zapojení veřejnosti do projednávání.
„Podle našeho názoru město neposkytuje veřejností jasné návody jak se do přípravy územního plánu dle zákona zapojit. Ani z webových stránek města, ani z veřejných diskusí se občané nedozvědí o některých zásadních způsobech, jak přípravu územního plánu mohou ovlivnit. Jedním z nich je například institut zástupce veřejnosti, tedy osoby, která pod svoji námitku ke konceptu územního plánu získá minimálně dvě stě podpisů a zvýší tak právní váhu tohoto podání“, vysvětluje jedna ze zástupkyň signatářských brněnských iniciativ Hana Chalupská. Proto zástupci a zástupkyně těchto uskupení dnes na veřejné besedě k územnímu plánu budou návštěvníkům a návštěvnicím zdarma rozdávat manuál jak funkci zástupce veřejnosti dle zákona ustanovit.

Aktualizace ze dne 2. 12. 2010 – první z odpovědí na Otevřený dopis, je reakce I. náměstka primátora města Brna pana Roberta Kotziana. K přečtení je ZDE.

Kontakty:
Milan Štefanec, 605 239 579
Hana Chalupská, 731 181 990

Zobrazeno 0x

Dejte v sobotu nákupním vozíkům volno

„Mezinárodní den nenakupování se slaví zítra na 400 místech po celém světě. Chceme upozornit brněnskou veřejnost na to, že naše každodenní rozhodování o tom, co si pořídíme či ne, má úzkou vazbu na osoby, které věci a potraviny pro nás vyrábějí, na jejich pracovní prostředí, životní prostředí i klima Země,“ vysvětluje smysl happeningu Hana Chalupská z NESEHNUTÍ. Kromě vozíků na dovolené nabízeli aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ kolemjdoucím informace o smyslu Mezinárodního dne nenakupování, o negativních dopadech velkých nákupních center na životní prostředí, dopravu a ovzduší města. Dále o možnostech, jak se zapojit do přípravy nového územního plánu Brna, kde jsou v konceptu již nyní jasné otevřené dveře expanzi nákupních center na okrajích měst. Lidé také podepisovali petici Brno v akci požadující omezení další výstavby velkých nákupních center v Brně.
„Dlouhodobě se zabýváme problematikou hypermarketů, mapujeme jejich dopad na místní komunity, životní prostředí, rozvoj měst. Informujeme veřejnost o pracovních podmínkách zaměstnanců a zaměstnankyň velkých řetězců. V naší činnosti také upozorňujeme na negativní funkci reklamy, která se snaží vyvolávat stále nové a nové potřeby a donekonečna zvyšovat naši spotřebu jako nakupujících zákazníků. Nabádáme k tomu, aby lidé při svých nákupech zvažovali co, jak, kolik, proč a kde nakupují, a proto se k mezinárodnímu dni tímto happeningem připojujeme, “ doplňuje garant programu Zaostřeno na hypermarkety Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
„Svým každodenním rozhodováním o tom, co koupíme, můžeme podpořit pěstitele a chovatele BIO potravin, místní producenty zeleniny a ovoce, mléka či sýrů. Známá je i značka Ekologicky šetrný výrobek či produkty spravedlivého obchodu – Fair Trade, které podporují komunity v rozvojových zemích. V Česku je už řada chráněných dílen, takže svým nákupem můžete podpořit postižené lidi. Při tom všem je dobré přemýšlet, z čeho jsou obaly, neb jsou to mnohdy ihned po vybalení odpady. Můžete zvážit, jestli místo nového přístroje raději neopravit ten, co se porouchal. Jestli má smysl kupovat balenou vodu. Ale můžeme přejít i do filosofičtější roviny a spolu s Erichem Frommem se ptát, jestli není smysluplnější Být než Mít, a to nejen jeden den v roce, “ předkládá náměty k úvaze Lukáš Lyer z ekologické poradny NESEHNUTÍ.
BUY NOTHING DAY (Mezinárodní den bez nakupování – den protestu proti konzumu s výzvou k nižší spotřebě a nižší produkci odpadů) se slaví poslední pátek v listopadu na americkém kontinentě a druhý den – v sobotu – dnes již v cca 65 zemích světa. Svátek upozorňuje na přílišný konzumerismus, na problém nadspotřeby, ubývání přírodních zdrojů, na rizika a dopady na životní prostředí, na zvětšující se propast mezi bohatými a chudými státy světa. Listopadový den pátek byl vytipován s ohledem na největší nakupovací období v Americe (po Dni díkuvzdání) a před Vánocemi. První „Den bez obchodů“ (jak byl z počátku nazýván) proběhl v roce 1992 na popud Teda Dava a anti-konzumního aktivisty Kalle Lasna v Kanadě. Uspořádali kolektivní protest proti neustálému nabádání reklamními společnostmi konzumovat více než potřebujeme. Na evropském kontinentě v roce 1994 zorganizoval Wolfgang Zuckermann a Eric Britton akci „Dovolená od konzumerismu“,  o rok později objevil podobný happening v Sint-Michielsgestelu v Nizozemí pod názvem „Niet-Winkeldag“ (Den bez obchodů).

Kontakt:
Hana Chalupská, 543 245 342, 731 181 990, hana.chalupska@nesehnuti.cz

Webové stránky
http://www.adbusters.org/campaigns/bnd

O dni na wikipedii:
http://en.wikipedia.org/wiki/Buy_Nothing_Day

Konzumerismus:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konzumerismus

Jak nenakupovat – praktické návody:
http://www.veronica.cz/?id=128&i=18

Zobrazeno 0x