Lidé vyjádřili své obavy z chystaných změn brněnského územního plánu

Přestože vedení města Brna přiliš neinformovalo veřejnost o konání veřejného projednávání chystaných velkých změn v územním plánu, zúčastnilo se akce přes 300 zájemců a zájemkyň o rozvoj města. Akce se zúčastnili i představitelé a představitelky občanských iniciativ, kteří informovali příchozí o právu občanů připomínkovat územní plán a podpořit také námitky k územnímu plánu zástupců veřejnosti vzniklých na základě stavebního zákona.

V úvodní prezentaci uvedl zpracovatel návrhu aktualizace územního plánu, že cílem změn je snížit znečištění a automobilovou dopravu. Odkazoval se na příklad Vídně, kde je regulována výstavba nákupních center, které automobilovou dopravu a znečištění zvyšují. Aktualizace územního plánu však ve skutečnosti má umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center, které už nyní dělají problémy v dopravě, obtěžují provozem v blízkosti obytných domů a snižují dostupnost nakupování. Supermarkety mají být povolené skoro ve všech typech ploch – včetně zeleně a lesů [1].

„Zpracovatelé aktualizace územního plánu deklarují, že se inspirují například Vídní a chtějí snížit znečištění a automobilový provoz. Pokud to myslí vážně, budou muset svůj návhr významně změnit. Současný návrh má totiž umožnit rozsáhlou výstavbu nákupních center, rušení zelených ploch a zatahování aut do centra. To je přesně opačný postup než ve Vídni,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Radnice se také ruší významné zelené plochy: alej na třídě Kpt. Jaroše, platany kolem Červeného kostela, zeleň na Žerotínově náměstí, květinové záhony před Mahenovým divadlem, zeleň na Vaňkově náměstí či podél ulic Barvičova a Lerchova, aniž by pro to měla oporu v zákoně [2]. Ve vnitroblocích mají být hřiště a stromy nahrazovány parkovišti.

Lidé mohou upravený návrh „Aktualizace Územního plánu města Brna“ připomínkovat ještě týden (do 11. února). Mohou využít praktický web http://www.mampripominky.cz, který zřídilo NESEHNUTÍ spolu s občanskými iniciativami, aby obsah aktualizace zpřístupnily veřejnosti a umožnily každému najít změny v jeho okolí nebo v celém městě. Připomínky je možné podat i písemně na podatelnu magistrátu (Malinovského nám. 3) nebo poslat doporučeně poštou.


Kontakty:

Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz

Hana Chalupská, telefon 731 181 990, email hana.chalupska@nesehnuti.cz


Poznámky pod čarou:

[1] Aktualizace ploch zeleně (Z) je popsána v závěrečné části dokumentu – na str.  278 (dle číslování stran v Adobe Reader, zobrazené číslování stran v dokumentu je zmatečné): http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navr/Textova_cast_ODUVODNEN_u.pdf

Text uvádí, že:

Podmíněně přípustné využití:

– občanské vybavení komerční CO

– dopravní infrastruktura DA

za podmínky:

– je doplňkem hlavního účelu využití

– minimalizuje plošný a prostorový střet s pozemky vzrostlé zeleně a negativní

vliv na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití

– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití


Funkce CO znamená (str. 258): pozemky, stavby a zařízení pro obchodní činnost a služby do 5 000 m2 prodejní plochy nebo do 10 000 m2 s uspořádáním obchodní galerie, dále pro administrativu a služby do 20 000 m2 HPP, ubytování, stravování a další služby


Rozsah obchodů v zeleni a lesích není nijak závazně omezen oproti jiným plochám. Pokud tedy developer koupí zelenou plochu může se přít – a pravděpodobně úspěšně – s městem o vydání územního rozhodnutí, které podstatnou část plochy změní v supermarket.


Text k zeleni (Z) ani lesům (L) neuvádí občanské vybavení (funkce O) ani sport (funkce CS).

[2]  Radnice se odvolává na stavební zákon, který ovšem nic takového nepřikazuje. Pouze jedna z prováděcích vyhlášek (501/2006 Sb.) k zákonu říká, že v územních plánech se „zpravidla“ a „s přihlédnutím k účelu“ vymezují plochy od 2 000 metrů čtverečních. Ale například zelené plochy kolem Červeného kostela, na Vaňkově náměstí nebo třídě Kpt. Jaroše mají dle magistrátního seznamu nejvýznamnější zeleně více než  2 000 m2: http://www2.brno.cz/main/dokumenty/vyhlasky//prilohy/155715571507-OZP-P.rtf

Zobrazeno 2x

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 + 17 =