O supermarketu rozhodnou zastupitelé

Pozemky na nichž je záměr Multicentra plánován patří z vetší části Statutárnímu městu Brnu. Developerská firma (Fuertes development, s.r.o.) uzavřela s městem Brnem smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Platnost smlouvy vypršela dne 16. srpna 2007 neboť developer do tohoto termínu nezískal nezbytná povolení ke stavbě. Zastupitelstvo města Brna bude dnes rozhodovat o tom, jestli smlouvu prodlouží a umožní tak realizaci záměru, či nikoliv.

„Zástupci samosprávy často veřejně prohlašují, že jsou si vědomi negativních dopadů další expanze nákupních center, ale jedním dechem dodávají, že ji nemohou ovlivňovat. V tomto případě však rozhodnutí o zeleni, cyklostezce či dalším supermarketu a nárůstu dopravy leží na bedrech brněnských zastupitelů,“ komentuje situaci Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

NESEHNUTÍ zpracovalo materiál (viz příloha) pro brněnské zastupitele, který analyzuje jak současnou situaci kolem projektu, tak upozorňuje na negativní dopady jeho realizace. Tento materiál obdrží všichni zastupitelé jako podklad pro hlasování o bodu číslo 79 (Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností Fuertes development, s.r.o.). Na zastupitele se formou dopisu a petice se 129 podpisy obrátili také občané bydlící v nejbližším okolí navrhovaného multicentra a požadují, aby město smlouvu neprodlužovalo. „Zmenšit plochu zeleně nejen o výběh pro psy, který je hojně využíván obyvateli Žabovřesk a navíc vykácet vzrostlou stromovou alej? Zvýšit dopravu, která bude ohrožovat místní obyvatele, zvláště seniory a malé děti z přilehlých školek? Nárůst škodlivin a prachu v ovzduší a to vše jen kvůli dalšímu supermarketu? To považuji opravdu za nevhodné a za naprosto zbytečné.“ říká místní obyvatelka a signatářka dopisu Tamara Kotalová.

S jejími slovy souhlasí i žabovřeský zastupitel a ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek: „Vývoj celé kauzy aktivně sleduji a věřím, že brněnské zastupitelstvo dnes využije příležitost dát přednost pohodě bydlení před nepotřebným záměrem, na rozdíl od vedení městské části Žabovřesky.“ A dodává: „Nová diskontní prodejna ohrozí blízké nákupní centrum v objektu Rubín a může způsobit jeho krach a problémy s využitím budovy patřící městu Brnu.“

V současné době probíhá na záměr územní řízení a územní rozhodnutí dosud nebylo stavebním úřadem MČ Brno-Žabovřesky vydáno. Nesouhlasné připomínky k záměru podalo několik vlastníků nemovitostí na ulicích Přívrat a Královopolská, občanské sdružení NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica.

„Realizací záměru by městská část přišla o více než dvě desítky převážně mladých listnatých dřevin a část zelených ploch na při ulici Přívrat. Také cyklostezka vedoucí předmětnými pozemky by se musela odklonit. Investor Multicentra předpokládá příjezd a odjezd 400 osobních automobilů denně a zásobování nákladními vozidly. Projekt je navíc v rozporu s územním plánem,“ popisuje základ připomínek Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Více informací:

Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495, Milan Štefanec – 605 239 579, Petr Machálek – ředitel Hnutí DUHA a zastupitel – 777 308 113, Tamara Kotalová – 776 802 302

http://ekobrana.cz/index.shtml?apc=2004185p-1

Příloha: podkladový materiál pro zastupitele města Brna

Zobrazeno 1x

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

19 + four =