Vyjádřete se k aktualizaci stávajícího územního plánu Brna

V následujících dnech je pro nás vaše podpora opět klíčová. Ať jste odkudkoliv, navštivte webovou stránku skupiny brněnských iniciativ www.mampripominky.cz. Seznamte se k nejproblematičtějšími částmi aktualizace, vyberte si z nabízených připomínek anebo zpracujte připomínku vlastní. Podání připomínky prostřednictvím našeho portálu připomíná nakupování v e-shopu – je to snadné a snad i zábavné. Kromě elektronického podání připomínky je zejména v případě, že máte trvalé bydliště v Brně, vhodné připomínku vytisknout a poslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Brna do úterý 11.února 2014 včetně.

Naším cílem je zapojit do procesu schvalování tak rozsáhlé změny územního plánu Brna co nejvíce lidí. Neváhejte proto přeposlat odkaz www.mampripominky.cz dalším, sdílejte vaše podání připomínky na Facebooku.

Máte-li zájem zapojit se do procesu osobně, zveme vás na následující akce:

Aktualizace územního plánu (pořádá Žít Brno a NESEHNUTÍ), Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno, úterý 28. ledna 2014 od 17 hodin.

Veřejné projednání aktualizace územního plánu (pořádá Magistrát města Brna), sál Zastupitelstva města Brna, Dominikánské náměstí 1, úterý 4.února 2014 od 17 h.

Pro celý proces je důležitá podpora tzv. zástupců veřejnosti. Každý z nich potřebuje 200 podpisů – podpisové archy jsou umístěny v Ekologické poradně Veronica na Panské 9 v Brně. V otvíracích hodinách poradny vám poradkyně rády vysvětlí detaily a představí témata jednotlivých zástupců. Chcete-li osobně pomoci se sbíráním podpisů pro tzv. zástupce veřejnosti, stáhněte si zmocnění a přineste je podepsané nejpozději do pondělí 10. února 2014 včetně do poradny.

Zobrazeno 0x

Průzkum brněnského maloobchodu odhalil podvod Bauhausu v Ivanovicích

Průzkum maloobchodní sítě, který provedli výzkumníci z Masarykovy univerzity  také ukázal, že za deset let zmizelo 850 obchodů a lidé v 16 z 29 městských částí nemají dostatek prodejen [1]. Přesto radnice tlačí aktualizaci územního plánu, která má umožnit rozsáhlou expanzi marketů. A veřejnosti to tají.
Aktuální průzkum zjistil, že třetina prodejní plochy je v Brně koncentrována do hypermarketů. Již dřívější průzkum zjistil, že lidé to mají do obchodu dál než dříve. Třetina lidí musí chodit do obchodu více než půl kilometru. Svoji „prodejnu na rohu“ (vzdálenou méně než 200 metrů od domu) má už pouze 19 % obyvatel a obyvatelek Brna [3].
Auta s návštěvníky a návštěvnicemi nákupních center Avion Shopping Park a Olympia představují 40 % osobní automobilové dopravy na úseku dálnice D2 mezi těmito dvěma centry. Zatížená dálnice však byla státem postavena jako spojení Brna a Bratislavy.
Většina Brňanů a Brňanek už další nákupní centrum či jinou velkou prodejnu nechce – a to bez ohledu na to, jestli poblíž některé z nich žijí, či ne. 41 % obyvatel města Brna chybí pouze menší specializovaná prodejna, menší samoobsluha či večerka [4].
Za této situace prosazuje radnice uvolnění – už tak velmi volných – pravidel pro expanzi nákupních center. V textu aktualizace se dočteme, že supermarkety a hypermarkety mají být – kromě ploch určených pro velké obchody – povoleny také v plochách bydlení, výroby, sportu, rekreace, dopravy a pohřebnictví. A dále dokonce v plochách zeleně a lesů.
NESEHNUTÍ a brněnské občanské iniciativy včera spustily praktický web http://www.mampripominky.cz, z něhož mohou lidé do 11. února odesílat připomínky k aktualizaci územnímu plánu. Brněnská občanská společnost supluje magistrát, který lidem předložil nesrozumitelné podklady se zásadními změnami pro jejich život.
„Průzkum mimoděk odhalil podvod Bauhausu s prodejní plochou. Územní plán i územní rozhodnutí umožňuje jen 10 000 metrů čtverečních prodejní plochy. Ale Bauhaus ji drasticky překročil. Je tedy opravdu – jak jsme od začátku upozorňovali – v rozporu s územním plánem i povolením. Magistrát, který celý podvod odmítal vidět, se chytil do pasti,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
„Výzkumníci z Masarykovy univerzity popsali, jak v Brně ubývá obchodů. Přestože radnice ví, že důvodem je expanze nákupních center, prosazuje její masivní pokračování a veřejnosti to navíc tají,“ doplňuje Jiří Koželouh.

Kontakty:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz

Poznámky pod čarou:
[1] Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2013: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Maloobchodni_sit/Maloobchod_2013/maloobchod2013_zprava.pdf
Bauhaus Ivanovice (ulice Řečkovická) je na str. 25 (kapitola 3.2., Tab. 8)
[2] Příloha v .gif (strana 9 a 10 z územního rozhodnutí na stavbu). Bod 33 na straně 9 uvádí, že prodejní plocha bude maximálně 10 000 m2. A dále zamítnutí námitky 2 o.s. Klidné Ivanovice a námitky 3 nevládní organizace NESEHNUTÍ.
[3] Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2009: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/pruzkum-maloobchodni-site-na-uzemi-mesta-brna/pruzkum-maloobchodu/
[4] Spotřební chování obyvatelstva v Brně. Výzkumné centrum regionálního rozvoje Masarykovy univerzity v Brně, říjen 2004. http://hyper.cz/soubory/spotrebitele_Brno.pdf

Příloha: Územní rozhodnutí na Bauhaus-Ivanovice

 

Zobrazeno 7x

Aktivisté kritizují změny územního plánu. Pro připomínky zřídili web

Aktivisté z brněnských občanských sdružení vystoupili proti připravovaným aktualizacím územního plánu. Město podle nich složité změny dostatečně nevysvětlilo, informovanost proto vzali do vlastních rukou. Výhrady mají aktivisté i k samotným změnám – obávají se, že zeleň ve městě nahradí další hypermarkety. Veřejnost může ke změnám územního plánu vznášet připomínky ještě necelý měsíc. Nově k tomu lze použít i webové stránky (www.mampripominky.cz). Nezisková organizace Nesehnutí kritizuje především to, že lidé se o některých velkých změnách v územním plánu ani nemusí dozvědět. Pracovníci Nesehnutí proto začali sami sbírat podpisy a připomínky do připomínkového řízení, které skončí 11. února. Více informací ve zpravodajství České televize.

Zobrazeno 2x

NESEHNUTÍ a občanské iniciativy suplují brněnský magistrát a umožňují veřejnosti mluvit do územního plánu

Aktuální průzkum ukázal, že v Brně zavřelo 850 menších obchodů a 16 z 29 městských částí nemá dostatek prodejen [1]. Přesto má aktualizace územního plánu umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center. Pokud nejsou jasně stanovena pravidla, stavební úřady v městských částech nedokáží ochránit veřejný zájem proti developerům. Obří ivanovický Bauhaus stojí v ploše pro nerušící výrobu a služby a třeba bystrcký supermarket Penny v ploše čistého bydlení. Příčinou byla vždy tzv. „podmíněná přípustnost“ supermarketů v těchto plochách. Nyní chce radnice stejný dovětek doplnit do dalších ploch – včetně zeleně a lesů [2].
„Aktualizace územního plánu připravuje podmínky pro další výstavbu supermarketů. Radnice to však schovává do nepřehledné změti úprav v zásadním textu vyhlášky a místo toho se chlubí rekreačními parky, které jsou v textu nezávazně zmíněny,“ komentuje návrh Jiří Koželouh, expert na územní plánování z NESEHNUTÍ.
„Samotný magistrát přiznává, že pozemky přeměněné na stavební parcely nikdo zpět na zeleň nevrátí, protože by obec musela vlastníkům pozemků vyplatit náhradu újmy,“ dodává Hana Kašpaříková, jednatelka Občanského sdružení Čisté Tuřany.
„Město jde na ruku developerům. Například na náměstí Míru v Masarykově čtvrti stále umožňuje objemnou zástavbu, byť s ní nesouhlasily stovky obyvatel. Nelíbí se nám ani navrhovaný rozsah zastavění Žlutého kopce nad Mendlovým náměstím, kde bychom radši převahu parkové zeleně,“ hodnotí dopady Michal Závodský z Občanského sdružení Masarykova čtvrť.
„Na Horním náměstí v Bystrci byla zastupitelstvem i veřejností odmítnuta stavba supermarketu. Ale aktualizace na náměstí záměr vrací a v ještě větším rozsahu,“ upozorňuje Luboš Raus z Občanského sdružení Horní náměstí.
NESEHNUTÍ umožnilo lidem připomínkovat územní plán již v minulosti. A výsledky se dostavily. Radnice na základě připomínek místních, městské části Brno-Ivanovice a NESEHNUTÍ vypustila navrženou plochu pro nový hypermarket vedle kontroverzního Bauhausu. Lidé mohou upravený návrh „Aktualizace Územního plánu města Brna“ [3] připomínkovat do 11. února. Týden před tím (4. února v 17h) bude v jednacím sále Zastupitelstva města Brna na Nové radnici veřejné projednání.

Kontakty:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Hana Kašpaříková, tel. 776 388 308, cisteturany@email.cz
Michal Závodský, telefon 777 628 347,  osmc@email.cz
Luboš Raus, telefon 776 333 753, Lraus@tenza.cz

Poznámky pod čarou:
[1] Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2013: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/pruzkum-maloobchodni-site-2013/
[2] Aktualizace ploch zeleně (Z) je popsána v závěrečné části dokumentu – na str.  278 (dle číslování stran v Adobe Reader, zobrazené číslování stran v dokumentu je zmatečné): http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navrh/Textova_cast_ODUVODNEN_u.pdf

Text uvádí, že:
Podmíněně přípustné využití:
– občanské vybavení komerční CO
– dopravní infrastruktura DA
za podmínky:
– je doplňkem hlavního účelu využití
– minimalizuje plošný a prostorový střet s pozemky vzrostlé zeleně a negativní
vliv na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití
– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití

Funkce CO znamená (str. 258): pozemky, stavby a zařízení pro obchodní činnost a služby do 5 000 m2 prodejní plochy nebo do 10 000 m2 s uspořádáním obchodní galerie, dále pro administrativu a služby do 20 000 m2 HPP, ubytování, stravování a další služby

Rozsah obchodů v zeleni a lesích není nijak závazně omezen oproti jiným plochám. Pokud tedy developer koupí zelenou plochu může se přít – a pravděpodobně úspěšně – s městem o vydání územního rozhodnutí, které podstatnou část plochy změní v supermarket.

Text k zeleni (Z) ani lesům (L) neuvádí občanské vybavení (funkce O) ani sport (funkce CS).
[3] Upravený návrh změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navrh/Verejna_vyhlaska_Aktualizace_UPmB_18_12_2013.pdf

 

Zobrazeno 3x

Průzkum: z Brna mizí obchody. Malé prodejce vytlačují supermarkety

Za posledních deset let zanikla v Brně pětina obchodů. Skončili především drobnější obchodníci a naopak rostly plochy hypermarketů a velkých obchodních center. Nejvíc obchodů ubylo ve Starém Lískovci a Líšni a naopak se rozšířily plochy v Ivanovicích nebo Žebětíně. Ukázal to průzkum maloobchodní sítě, kterou pro brněnský magistrát zpracovaly Masarykova univerzita, Geografický ústav a Centrum pro regionální rozvoj. Celý článek k tématu na serveru Brněnského deníku Rovnost.

Zobrazeno 2x

Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna za rok 2013

Bylo sečteno 3 587 maloobchodních jednotek o celkové prodejní ploše 672 768 m2.

S celkovým nárůstem prodejní plochy nedošlo mezi roky 2009 a 2013 k nárůstu koeficientu saturace (plošného standardu) vyjadřujícího podíl celkové prodejní plochy na 1 obyvatele. Z úrovně 1,78 m2/ob v roce 2009 klesl tento ukazatel na současnou hodnotu 1,74 m2/ob (pro obvykle bydlící obyvatelstvo).

Vyhodnocení výsledků průzkumu.

Pro jednotlivé městské části byly zpracovány katalogy městských část.

Katalog Městské památkové rezervace.

Katalog pro celé město Brno.

Zobrazeno 0x

Rekreační parky? Brněnská radnice chce ve skutečnosti do zeleně pustit supermarkety

Aktualizace územního plánu má umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center, které už nyní dělají problémy v dopravě, obtěžují provozem v blízkosti obytných domů a snižují dostupnost nakupování. Supermarkety mají být povolené skoro ve všech typech ploch – včetně zeleně a lesů. Radnice avizuje vznik rekreačních parků, ale text aktualizace tomu vůbec neodpovídá [1].
„Aktualizace územního plánu umetá cestu novým supermarketům a to i do zeleně a lesů. Návrh závazné vyhlášky se vůbec neshoduje s magistrátním PR o rekreačních parcích. O hřištích a lavičkách se vyhláška vůbec nezmiňuje, zato v zeleni a lesích povoluje nesmyslně obchody,“ komentuje návrh Jiří Koželouh, expert na územní plánování z NESEHNUTÍ.
V jiných případech radnice na veřejný zájem reagovala po prvním kole projednání (proběhlo v roce 2013) kladně. Na základě připomínek místních, ivanovické radnice a NESEHNUTÍ vypadla z návrhu plocha pro nový hypermarket vedle kontroverzního Bauhausu.
„Občané a občanky v Brně-Ivanovicích opět dali jasně najevo, že nechtějí další nesmyslnou výstavbu hypermarketů na okraji města. Magistrát by ale měl záměr smést ze stolu úplně,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.
Současný územní plán umožňuje využívat vnitrobloky pouze pro zeleň a dětská hřiště. Město zde chce povolit budování parkovacích míst. Magistrát však zatím nepovolí podzemní garáže pod parky na Moravském náměstí a Obilním trhu. Proti garážím bylo ministerstvo kultury. NESEHNUTÍ upozornilo, že by přitáhly další auta do centra města. Místo nich prosazuje budování odstavných parkovišť, která uleví přecpaným ulicím a pomohou vyčistit vzduch.
Lidé mohou upravený návrh „Aktualizace Územního plánu města Brna“ [2] připomínkovat do 11. února. Týden před tím (4. února v 17h) bude v jednacím sále Zastupitelstva města Brna na Nové radnici veřejné projednání.

Kontakt:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz

Poznámky pod čarou:
[1] Aktualizace ploch zeleně (Z) je popsána v závěrečné části dokumentu – na str.  278 (dle číslování stran v Adobe Reader, zobrazené číslování stran v dokumentu je zmatečné): http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navrh/Textova_cast_ODUVODNEN_u.pdf

Text uvádí, že:
Podmíněně přípustné využití:
– občanské vybavení komerční CO
– dopravní infrastruktura DA
za podmínky:
– je doplňkem hlavního účelu využití
– minimalizuje plošný a prostorový střet s pozemky vzrostlé zeleně a negativní
vliv na funkčnost plochy, vyplývající z hlavního využití
– negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního účelu využití

Funkce CO znamená (str. 258): pozemky, stavby a zařízení pro obchodní činnost a služby do 5 000 m2 prodejní plochy nebo do 10 000 m2 s uspořádáním obchodní galerie, dále pro administrativu a služby do 20 000 m2 HPP, ubytování, stravování a další služby

Rozsah obchodů v zeleni a lesích není nijak závazně omezen oproti jiným plochám. Pokud tedy developer koupí zelenou plochu může se přít – a pravděpodobně úspěšně – s městem o vydání územního rozhodnutí, které podstatnou část plochy změní v supermarket.

Text k zeleni (Z) ani lesům (L) neuvádí občanské vybavení (funkce O) ani sport (funkce CS).

[2] Upravený návrh změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/UPRAVENY_navrh/Verejna_vyhlaska_Aktualizace_UPmB_18_12_2013.pdf

 

Zobrazeno 3x

Supermarketům se v Česku vyplatí potraviny vyhazovat

V životě existují dvě jistoty: smrt a daně. O pravdivosti slavného výroku Benjamina Franklina se nedávno přesvědčili i organizátoři akce Hostina pro tisíce. Spolek Zachraň jídlo happeningem na Václavském náměstí – v jehož rámci rozdával lidem obědy ze surovin, které by obchody a farmáři vyhodili, přestože jsou ještě použitelné – chtěl poukázat na masivní plýtvání potravinami v České republice. Za jídlo, které skončí v popelnici, řetězce nezaplatí ani korunu. Z darovaných potravin musejí odvést 15procentní daň. Celý článek k tématu na serveru Česká pozice.

Zobrazeno 2x

Brněnská radnice: chceme hypermarkety v parcích a parkoviště místo pískovišť

Onderkův magistrát předložil návrh aktualizace územního plánu, který má výrazně změnit život ve městě v dalších letech [1]. Úřad například navrhuje, aby v plochách pro městskou zeleň a lesy mohly vyrůstat i obchody – a to i velkosti hypermarketů. Město vedené ČSSD a ODS chce problém s přemírou aut v centru řešit budováním parkovací míst ve vnitroblocích. Současná pravidla umožňují využívat vnitrobloky pouze pro zeleň a dětská hřiště. A hromadné garáže mají zase vzniknout v podzemí – zejména pod parky na Moravském náměstí a Obilním trhem.
Aktualizace územního plánu má umožnit ještě rozsáhlejší výstavbu nákupních center. Velké obchody mají být přípustné skoro ve všech typech ploch – dokonce včetně zeleně a lesů.
NESEHNUTÍ navrhuje sadu oprav, která i po aktualizaci ochrání zeleň a podpoří rozvoj pestré sítě obchodů [2].
Lidé mohou podávat magistrátu připomínky do 22. července. Mohou k tomu využít speciální web NESEHNUTÍ [3], na kterém je možné připomínky jednoduše sepsat a odeslat na podatelnu i do kanceláře primátora Onderky. Aktualizaci se chystá připomínkovat i téměř dvacítka brněnských občanských iniciativ.
„Lidé v Brně by si zasloužilo pestrou síť obchodů, pěkné parky i čistý vzduch. Aktualizace územního plánu však umetá cestu novým hypermarketům a hledá další a další příležitosti pro parkování aut v centru. Ve vnitroblocích se budeme loučit s pískovišti a některé parky v centru budou jen střechami pro hromadné garáže,“ komentuje návrhy radnice Hana Chalupská, koordinátorka aktivit na ochranu životního prostředí z NESEHNUTÍ.
„Podáváme sadu propracovaných návrhů, které – pokud je radnice zapracuje – zastaví válcování malých obchodů hypermarkety, ochrání zeleň a přispějí k vyčištění vzduchu. Spolu s občanskými iniciativami usilujeme také o to, aby územní plán nebyl měněn z důvodu komerčních zájmů a tlaků,“ doplňuje Jiří Koželouh, expert na územní plánování z NESEHNUTÍ.

Kontakt:
Jiří Koželouh, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@nesehnuti.cz
Hana Chalupská, telefon 731 181 990, email hana@nesehnuti.cz

Poznámky pod čarou:
[1] Aktualizace Územního plánu města Brna: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013/
[2] www.obcanskeoko.cz/files/2013/07/Pripominky_aktualizace_NESEHNUTI.doc
[3] Web pro odesílání připomínek: http://www.obcanskeoko.cz/aktuality/pripominkujeme-aktualizaci-uzemniho-planu-brna/

Zobrazeno 1x

Exředitel řetězců prozradil: Proč prodávají tak hnusné potraviny?

Nova získala exkluzivní výpověď bývalého ředitele poboček nadnárodních obchodních řetězců. Ten se otevřeně vyjádřil k praktikám, které tam panují ohledně zacházení s nekvalitními nebo prošlými potravinami.Za vším je podle něj strach o práci a plnění téměř nesplnitelných předepsaných povolených ztrát od centrály. Pokud vyhodí nekvalitního ovoce nebo zeleniny vedoucí víc, může ho to stát i místo. Není pak divu, jak se s potravinami u nás švindluje. Rozhovor k tématu na webu MoneyMAG.CZ.

Zobrazeno 22x