Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna 2006

Terénní sběr dat v rámci průzkumu maloobchodní sítě na území města Brna byl realizován v období října a listopadu roku 2006. Průzkum je součástí dlouhodobého sledování vývoje brněnského maloobchodu – navazuje tedy na šetření z let 1997 (zpracovatel DHV ČR), 2000 (zpracovatel Mgr. Lukáš Kubala) a 2003 (zpracovatel Masarykova univerzita, Centrum pro regionální rozvoj). Realizací šetření v roce 2006 byla zachována tříletá perioda monitoringu a hodnocení stavu a vývoje maloobchodní sítě v Brně. Převážně kvantitativně orientované průzkumy z let 1997 – 2006 byly navíc v roce 2004 doplněny výstupy dotazníkového šetření mapujícího spotřební chování obyvatelstva v Brně. Ucelená a koncepčně jednotná databáze o vývoji maloobchodu v Brně umožňuje zachycení nejdůležitějších trendů ve vývoji městských spotřebitelských služeb a predikci jejich další prostorové, sortimentní či velikostní diferenciace. Vyhodnocení výsledků průzkumu je k dispozici ZDE.


Zobrazeno 2x

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 + nineteen =