Spotřební chování obyvatelstva v Brně 2004

Je neoddiskutovatelným faktem, že právě individuální spotřeba (ať už v oblasti maloobchodní, volného času, rekreace či zábavy) je v prostředí post-industriálních městských ekonomik jedním z hlavních stimulů prostorových a ekonomických změn. Různí autoři mluví o nových spotřebních prostorech ve městech (new spaces of consumption) a často zdůrazňují vliv spotřeby na odlišnou společenskou stratifikaci obyvatel města. Obyvatelé či uživatelé města jsou strukturováni ne do tříd spojených s procesem výroby, ale spíše do tříd spotřebních, popisovaných především marketingovou terminologií. Tyto „spotřebitelské třídy“ se pak vyznačují podobným životním stylem a spotřebními preferencemi, podobným využíváním městského prostoru. Spotřebitelským chováním obyvatelstva v Brně se zabýval výzkum, který je k dispozici ZDE.

Zobrazeno 0x

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

14 + 17 =